Många nöjda sedan Spårväg city förlängts

Trängseln är ett problem, annars är resenärerna nöjda med spårvägen i city, visar trafikförvaltningens mätning.

  • Publicerad 15:14, 1 nov 2018

Förlängningen av Spårväg city tycks ha fallit resenärerna på läppen. Linjens redan höga betyg bland resenärerna har ökat något sedan utbyggnaden blivit klar.

Linjen har numera 97 procent nöjda resenärer mot 95 procent i augusti. Det visar landstingets trafikförvaltnings månatliga mätning av kundnöjdheten.

Sedan 2015

Spårvagnslinje 7 mellan Djurgården och city invigdes 2010. Ändhållplatserna har varit Waldemarsudde och Hamngatan.

Men sedan den 3 september är ändhållplatsen i city flyttad till Klarabergsgatan vid T-Centralen.

Även när det gäller turtäthet och tidhållning är resenärerna mer nöjda nu, enligt mätningen.

92 procent var nöjda med turtätheten i september mot 85 i augusti, och andelen som är nöjda med tidhållningen har ökat med sju procentenheter till 94 procent.

Många vill åka med

Det är egentligen bara trängseln som resenärerna upplever som ett problem på linjen.

Föga förvånande är många missnöjda med utrymmet under turistsäsongen. I juni var 34 procent missnöjda med trängseln. Den andelen hade minskat till 27 procent i september.

Fakta

Nästan alla är nöjda

Andel nöjda vid mätning i september

Tidhållning: 94 procent

Störningsinformation: 74 procent

Städning i vagnarna: 93 procent

Personals bemötande: 95 procent

Förares körsätt: 94 procent

Källa: SLL
Visa merVisa mindre