Härifrån den nya Handenterminalen går en del av de linjer som får färre sena turer. Foto: Sacharias Källdén

Många neddragningar i SL-trafiken i Haninge föreslås

Haningeborna kan få utglesad busstrafik och indragna kvällsturer på en rad linjer nästa år. Men förslaget från trafikförvaltningen får underkänt från Haninge kommun.

  • Publicerad 16:48, 30 apr 2021

Det är inga förbättringar alls.

Under pandemiåret 2020 sjönk resandet i kollektivtrafiken i region Stockholm med 50 procent jämfört med 2019, och även i år är antalet resenärer långt färre än vanligt. Nu planerar trafikförvaltningen i region Stockholm för nästa års trafik, och antalet resenärer beräknas bli 80 procent av ett normalår. Det innebär minskade biljettintäkter i samma omfattning och därmed effektiviseringar i trafikutbudet.

För Haninges del handlar det framförallt om utglesad trafik och indragna turer sena kvällar och nätter. Till exempel blir det färre turer nätter mot lördagar och söndagar från Handen till Dalarö och Tyresö och det blir också utglesad trafik till företagsområdena Albyberg och Jordbro företagspark. Orsaken sägs vara lågt antal resande.

Förändringar som föreslås

Följande linjer får färre avgångar sent på kvällen och natten:

824 Handen station - Tyresö strand:

Föreslås att avgångarna kl. 00:27 från Tyresö strand, avgångarna kl. 01:30 och 02:30 från Tyresö C samt turen kl. 01:31 från Handens station natt mot lördag-söndag dras in. Avgången 01:30 ersätts med en ny avgång på linje 819 kl. 01.10 från Tyresö C till Trollbäckens C.

836 Vega station-Norrby:

Avgången kl. 01:53 från Vega station natt mot lördag och söndags föreslås dras in pga. lågt antal resande.

837 Vega station-Jordbro station:

Avgången kl. 22:43 från Handens närsjukhus måndag-söndag föreslås dras in pga. lågt resande.

839 Handen station-Dalarö:

Avgången kl. 23:59 från Handens station alla veckodagar föreslås dras in pga. lågt antal re- sande. Avgången ca: kl. 00:46 från Dalarö natt mot lördag och söndag föreslås dras in pga. lågt antal resande.

844 Västerhaninge-Åbylund:

De 3 sista avgångarna föreslås dras in natt mot lördag-söndag.

847 Västerhaninge station-Ösmo centrum:

Föreslås att turen kl. 00:32 från Västerhaninge station fredag och lördag tas bort på delsträckan Ribby – Ösmo C. På delsträckan Västerhaninge station – Ribby ersätts den med ny tur på linje 843, likt m-to och söndag.

848 Västerhaninge-Nynäshamn:

Avgången kl. 00:13 från Nynäshamn samt turen kl. 01:35 från Västerhaninge station natt mot lördag och söndag föreslås dras in pga. lågt antal resande.

Följande linjer får utglesad trafik:

826 Handen station-Albyberg:

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast köras i rusningstrafik pga. lågt antal resande.

827 Jordbro station-Jordbro företagspark:

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast köras i rusningstrafik samt en avgång kring lunchtid pga. lågt antal resande.

829 Vega station-Vardövägen:

Linjen föreslås få utglesad trafik och endast trafikeras måndag till fredag och endast under rusningstrafik pga. lågtantal antal resande.

837 Vega station-Jordbro station:

Föreslås få utglesad trafik dagtid lördag och söndag från 15 till 30 minuters trafik pga. lågt antal resande.

844 Västerhaninge-Åbylund:

Föreslås att turtätheten måndag-fredag under eftermiddagens högtrafik minskas från var 15:e minut till var 30:e minut pga. lågt antal resande.

Källa: Trafikförvaltningen i Region Stockholm

Visa merVisa mindre

"Bara försämringar"

Göran Svensson (S) är kommunalråd i Haninge och ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Han är mycket kritisk till trafikförvaltningens förslag, som nu är ute på remiss.

– Det är ju bara försämringar, det är inga förbättringar alls, säger han.

Göran Svensson lyfter särskilt fram den försämrade dagtrafiken till Jordbro och Albybergs företagsparker. I Albyberg ska företagare och kunder som besöker bilverkstäderna redan i dag ha problem att ta sig dit.

Trafikförvaltningen hänvisar till lågt antal resande som orsak till förändringarna, vad tänker du om det?

– Om vi tar kvälls- och nattrafiken så är det säkert så att det på vissa turer är ganska få resenärer, men de där kvälls- och natturerna är ju väldigt viktiga för de som arbetar på lite obekväma tider, men också för de som ska ta sig hem från stan på kvällen.

Förslag på trafikförändringar inför 2022 är nu ute på remiss hos kommuner och organisationer, och beslut väntas till sommaren. Det nya trafikåret, och därmed eventuella förändringar, träder i kraft den 13 december 2021.

Vad tycker du om förslaget att minska ned på antalet bussturer i Haninge kvälls- och nattetid?

Foto: Magnus Liljesköld

William Sahlström, 16, Dalarö

– Jag bor på Dalarö och tränar ganska sent på kvällarna. Om de drar in kvälls- och nattiderna kan det bli så att jag missar bussen, då måste jag kanske ringa för att få skjuts från mamma. Jag kan förstå att de kanske vill dra ned på det med tanke på att det är få resande, men det är fortfarande mycket ungdomar som åker bussen på kvällen.

Emily Myrbäck, 34, Jordbro

– Det är på de ställen som verkligen behöver busstrafik sena kvällar som man föreslår att trafik dras in. Det är som att man säger åt folk att inte bo på de ställena helt enkelt, och ska man bo där måste man ha bil, och det vill inte alla ha.

Foto: Sacharias Källdén

Eva Borg, 52, Handen

– Det är ju inte så bra. Det kan finnas människor som har behov av att åka kvällstid. Jag åker inte så sent på kvällarna, då är jag mest inne. Men det kan vara skönt att veta att det finns möjlighet att åka sent på kvällen.

Foto: Sacharias Källdén

Kerstin Nilsson, 71, Handen

– Det tycker jag är tråkigt för de som bor där ute. Om man vill vara ute på kvällen, så borde man få kunna ta sig hem utan att åka taxi. Men det skulle inte beröra någon i min närhet, för då ringer de till farmor eller mormor, alltså mig, så får jag hämta.

Foto: Sacharias Källdén

Zack Cederborg, 40, Vega:

– Jag har färdtjänst, men jag skulle nog åka mer buss om det var mer tillgängligt. För det är ganska trångt där man åker in med elrullstolen. Men att de skulle dra in sena turer är inte så jäkla bra. Det förslaget skulle man behöva ändra på.

Resandet sjönk med 50 procent 2020

Under pandemiåret 2020 sjönk resandet i kollektivtrafiken med 50 procent mot 2019, och även hittills i år är antalet resenärer långt färre än vanligt.

Trafikförvaltningen i Region Stockholm räknar med fortsatt färre resenärer även nästa år.

Antalet resenärer beräknas bli 80 procent av ett normalår. Det innebär minskade biljettintäkter i samma omfattning.

En rad effektiviseringar i trafikutbudet är därför att räkna med nästa år. Det kan handla om busslinjer som slopas, eller slås ihop med andra linjer eller om kortare tåg. Samtidigt utökas trafiken på andra håll.

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre