Många läkare har utländsk examen

  • Publicerad 00:00, 24 jan 2012

LÄNET Många läkare har numera utbildat sig utanför landets gränser, en del har svensk bakgrund som har läst utomlands, andra har invandrat. I slutet av förra året hade tio procent, 902 stycken, av länets läkare utbildat sig i något annat EU-land. 798 läkare kom från länder utanför EU.