INGET FLYT? Förslaget om att anlägga en konstgjord ö med bostäder och lokaler mellan Rålis och Mälarpaviljongen har stött på patrull hos grannar och remissinstanser. Foto: Mostphotos

Många kritiska till planer på flytande bostäder i Riddarfjärden

Planerna på en konstgjord ö med e bostäder och lokaler på Riddarfjärden kritiseras hårt av boende och remissinstanser.

  • Publicerad 11:34, 17 sep 2020

100 minibostäder med verksamheter, restauranger och kaféer på en konstgjord ö i Riddarfjärden, mellan Rålis och Mälarpaviljongen, som en utställning för hållbart boende. Det är målet för projektet Stockholm tiny house expo, som leds av arkitekten Fredrik Svedbrant, och som KungsholmenDirekt tidigare skrivit om.

De vill bygga bostäder på konstgjord ö i Riddarfjärden

Projektet har bland annat ansökt om tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen som skickat ut förslaget på en remissrunda som nu är slut.

Enligt länsstyrelsen skickades remissen ut till sju bostadsrättsföreningar och tre myndigheter, men drygt 20 svar har skickats in.

De kan alla summeras med två ord: blankt nej.

Alla bostadsrättsföreningar protesterar högljutt mot planerna och dess påverkan på Riddarfjärden och närområdet. Även remissinstanser som Skönhetsrådet, Sjöfartsverket och miljöförvaltningen avstyrker förslaget i dess nuvarande form.

”Rådet anser att verksamheten vare sig är av den dignitet eller det medborgarintresse som kan motivera att den kan få tillstånd för vattenverksamhet, inte ens under en kortare period., skriver skönhetsrådet bland annat och tillägger att projektet passar bättre på land där det skulle ”skulle kunna bli ett tillskott”.

Exploateringskontoret konstaterar i sitt svar att vattenområdet saknar detaljplan men att staden äger området och att projektet inte kontaktat dem. De vill inte att länsstyrelsen tillåter verksamheten.

”Kontoret anser att placeringen av Tinyhouseexpo på vattnet utanför Norr Mälarstrand får en mycket negativ påverkan på parkstråkets kulturvärden och miljö. Platsen är därför inte lämplig”, skriver de bland annat i sitt svar.

Enligt länsstyrelsen har nu den sökande tre veckor på sig att besvara yttrandena som inkommit innan de fattar beslut.

Enligt initiativtagaren Fredrik Svedbrant var kritiken väntad men de håller just nu på med att formulera sitt svar till länsstyrelsen. Enligt honom ska de även presentera projektet för en grupp politiker i Stadshuset inom kort.

– Vi hade hoppats att fler folk skulle se det stora i det lilla. Det har varit svårt att nå ut med vad vi vill skapa, en offentlig plats som inte kostar skattebetalarna någonting. Det är genomgående ett positivt projekt om hållbarhet och kultur, det enda vi ber om är att få låna vattnet i 5 år, säger han.