Nytt. Danmarksgatan i Kista har fått nya hastighetsskyltar, nu visar de 40 i stället för 50. Foto: Emma Löf Hagström

Många gator får nya hastigheter i Rinkeby-Kista

Hastighetsskyltar runt om i Rinkeby-Kista byts just nu ut. På vissa håll får man bromsa in jämfört med tidigare, och på andra håll är det gaspedalen som gäller.

  • Publicerad 12:01, 20 jun 2022

Trafiksäkerheten ökar när varje gata får rätt hastighet utifrån sina förutsättningar, menar Stockholms stad. Därför började man 2016 etappvis byta ut hastigheterna, ett projekt som ska vara klart till 2026.

På vissa gator sänks hastigheten och på vissa höjs den. Hastigheterna höjs där staden gjort bedömningen att gatorna är anpassade och där trafiksäkerheten inte försämras. Tanken är enligt staden att framkomligheten ska bli bättre.

De nya hastigheterna 30, 40 och 60 kilometer i timmen, ersätter på sikt dagens 30, 50 och 70 kilometer i timmen.

Här är alla gator som berörs:

Nuvarande hastighetsgräns inom parentes.

Dessa sträckor får hastigheten 30 km/tim:

Rinkeby Allé (30 och 50 km/tim)
Rinkebystråket (30 och 50 km/tim)
Rinkebysvängen mellan Rinkeby Allé och Rinkebysvängens norra slutvändplan (30 km/tim)
Skagafjordsgatan (50 km/tim)


Dessa sträckor får hastigheten 40 km/tim:

Borgarfjordsgatan (50 km/tim)
Danmarksgatan (50 km/tim)
Färögatan (50 km/tim)
Hanstavägen, mellan Skagafjordsgatan och Kistavägen (50 och 70 km/tim)
Hjulstavägen, mellan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen (50 km/tim)
Isafjordsgatan (50 km/tim)
Kista Alléväg mellan Oddegatan och Borgarfjordsgatan (50 km/tim)
Kistavägen mellan Isafjordsgatan och Torshamnsgatan (50 km/tim)
Lagtingsgatan förbi förskolan Kistahöjden (50 km/tim)
Rinkebysvängen mellan Knutbygränd och Rinkeby Allé (50 och 30 km/tim)
Torshamnsgatan mellan Lagtingsgatan och Haukadalsgatan (50 km/tim)
Vandagatan mellan Hanstavägen och 90 meter söderut mot Finlandsgatan, samt mellan Hanstavägen och 60 meter norrut mot Esbogatan (50 km/tim)


Dessa sträckor får hastigheten 60 km/tim

Akallalänken mellan Norrviksvägen och Hanstavägen (50 km/tim)
Esbogatan mellan Kronåsvägens nordligaste anslutning och öster om Esbotunneln, samt mellan väster om Esbotunneln och Torshamnsgatan (50 km/tim)
Finlandsgatan (50 km/tim)
Hanstavägen mellan E18 och Kistavägen, samt mellan Lagtingsgatan och Akallalänken. (50 km/tim)
Hjulstavägen mellan Spånga Kyrkväg och Hagstråket, samt mellan Hjulstastråket och Bergslagsvägen (50 km/tim)
Kistavägen mellan Isafjordsgatan och Hanstavägen (50 km/tim)
Norgegatan mellan Finlandsgatan och Helsingforsgatan (50 km/tim)
Norrviksvägen avfarten från Akallalänken i östgående riktning in i Järfälla. (50 km/tim)
Rinkebysvängen mellan Hjulstavägen och Knutbygränd (50 och 30 km/tim)
Torshamnsgatan mellan Haukadalsgatan och rondellen E18/Sollentuna kommungräns (50 km/tim)
Vandagatan mellan Esbogatan och 60 meter norr Hanstavägen, samt mellan Finlandsgatan och 90 meter söder om Hanstavägen (50 km/tim)