Solna sticker ut. Tolv procent av de svarande Solnatjejerna i årskurs två på gymnasiet uppger att de har blivit tvingade till sex någon gång under det senaste året. Foto: Claudio Britos

Många av Solnas unga tvingas till sex

Nya siffror visar att var åttonde Solnatjej i gymnasiet uppger att hon blivit tvingad till sex under det senaste året.

  • Publicerad 16:34, 16 sep 2020

Resultaten från Stockholmsenkäten 2020, elevundersökningen där ungdomar i årskurs nio och år två på gymnasiet svarar på frågor om deras alkohol-, tobak- och drogvanor, om brott och trygghet, psykisk hälsa med mera, presenterades i veckan.

I Stockholm stod det klart att andelen elever som blivit tvingade till sex har fördubblats sedan 2016 – och resultatet är det högsta uppmätta värdet sedan undersökningen startade 2002.

Siffrorna speglas också i Solna. Svarsfrekvensen sägs vara ganska låg – 109 tjejer i år två på gymnasiet – men av de som svarat uppger tolv procent att de tvingats till sex någon gång det senaste året.

Knark betydligt vanligare bland unga

Nästan en tredjedel av Solnaungdomar i årskurs två på gymnasiet svarar att de någon gång har använt narkotika. Det är en trend som har ökat stadigt sedan 2014, då endast en femtedel av de ungdomar som svarade hade använt narkotika.

Även i årskurs nio är den andelen fortsatt hög. Bland killarna har det sjunkit lite sedan 2018, från 18 procent till 15. Bland tjejerna har det istället ökat, där motsvarande siffror är från sju procent till hela 13.

– Det är skrämmande många ungdomar som uppger att de använt narkotika. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ännu fler som haft möjlighet att prova, men som låtit bli, säger Malin Björke, som arbetar med dessa frågor vid länsstyrelsen Stockholm.

Solnaelevernas svar:

Elever som blivit tvingade till sex/våldtagen de senaste 12 månaderna

Årskurs 9: 1 procent av killarna och 5 procent av tjejerna
I gymnasiets år 2: 1 procent av killarna och 12 procent av tjejerna.

Ungdomar som har testat narkotika

Årskurs 9: 15 procent av killarna och 13 procent av tjejerna
I gymnasiets år 2: 30 procent av killarna och 25 procent av tjejerna.

Svarande årskurs 9: 158 killar och 150 tjejer.
Svarande årskurs 2, gymnasiet: 103 killar och 109 tjejer

Källa: Stockholmsenkäten

Visa merVisa mindre