Kungsholmen gör en stor satsning på de äldre 2017, enligt Arvid Vikman (S) Foto: Karin Nilsson/Mostphotos

Många äldre har ångest - nu testar Kungsholmen ett nytt grepp

I budgeten för 2017 som presenteras vid stadsdelsnämndens sammanträde på torsdag ingår tre kuratorer som ska anställas med fokus på de äldres hälsa. "En satsning för att förebygga psykisk ohälsa", enligt stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S).

  • Publicerad 11:05, 13 dec 2016

Det handlar om totalt 492 miljoner kronor som kommer att avsättas åt äldrevården under 2017, en ökning med cirka 10 miljoner kronor jämfört med 2016. I de pengarna ingår bland annat de tre kuratorerna, vars funktion ska vara att minska oron bland stadsdelens äldre och deras anhöriga.

– Tanken är att dessa tre ska vara en resurs för möta de äldre och samtala med dem om livet. Det här är ett rätt unikt sätt att arbeta på och vi ser det som en stor satsning, säger Arvid Vikman.

Ska ge en bättre tillvaro

I förlängningen tror han att kuratorernas närvaro kan fungera förebyggande.

– För många äldre som är ensamma och bär på en oro utvecklar det sig till depressioner. Då vill vi att det ska finnas hjälp att få tidigt som kan förhindra allvarlig ohälsa och i förläningen ge en bättre tillvaro för många äldre, säger Arvid Vikman.

En annan nyhet i budgeten rörande äldrevården är att projektet "Deltid till heltid", där deltidsanställda vid Serafens vård- och omsorgshem erbjuds att gå upp till heltid. Budgeten reserverar pengar för att detta projekt ska fortgå till och med september 2017.

Mer ur stadsdelens budget för 2017:

"För stöd och service till personer med funktionsnedsättning budgeteras totalt 184,1 mnkr. Detta är en minskning med 0,8 mnkr jämfört med prognosen för 2016."

"Budgeten för fritid och kultur är 11,8 mnkr vilket är en ökning om 0,6 mnkr jämfört med 2016. Förändringen beror på att verksamhetsområdet tilldelats demokratimedel. För nationaldagsfirande avsätts 0,6 mnkr."

"Budgeten för arbetsmarknadsåtgärder är 4,9 mnkr för år 2017. Detta är en minskning med 0,2 mnkr jämfört med 2016. Föregående år hade förvaltningen 219 feriearbetare. I verksamhetsplanen avsätts ytterligare medel så att nämnden kan erbjuda 250 feriearbetare"

Visa merVisa mindre