Fridskränkning. Arkivbild. Foto: Mostphotos

Man straffas till skyddstillsyn

Bålstaman döms till skyddstillsyn för fridskränkning.

  • Publicerad 11:12, 12 jul 2021

Mitti har tidigare rapporterat om en 40-årig man i Bålsta som åtalats för grov fridskränkning efter att upprepade gånger ha misshandlat en kvinna som han är nästående till.

Mannen har nu dömts för grov fridskränking, olaga hot och ringa narkotikabrott. Påföljden blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i tio månader ha dömts ut.

Kände förnedring

Kvinnan har berättat att mannens övergrepp gjorde henne ledsen, hysteriskt gråtande och paralyserad. Hon har också beskrivit känslan av förnedring i mannens agerande bland annat när han hällde läsk över henne, tyckte att hon skulle skära sig ordentligt, störde sig över att hon inte packade sig iväg tillräckligt fort och hånleende uttalade sig nedlåtande om henne och hennes familj.

Ingen rimlig förklaring

Mannen har påstått att kvinnans tablettberoende har drivit henne att söka vård och ljuga om att hon genom misshandel har orsakats smärta, i syfte att komma över fler
tabletter. Tingsrätten ser det som en ganska långsökt förklaring med tanke på att kvinnan sedan länge får medicin för smärtor till följd av en olycka. Någon annan, rimlig, förklaring
till kvinnans uppgifter om våld, hot och ofredande har mannen inte lämnat.

Kriminalvården har bedömt att brottsligheten är sådan att det finns en förhöjd risk för återfall i brott och föreslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn förenad med en
behandlingsplan.

Fridskränkning

Om en gärningsman begår brottsliga gärningar mot en närstående person så kan det vara grov fridskränkning om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla.
Källa: Lawline.se

Fröjd medgrundare till regionalt parti

Regionen har fått ett nytt parti. En av medgrundarna är Bålstapartiets gruppledare Owe Fröjd. – Det här är en fördel för Bålstapartiet, säger han.fredag 22/10 11:10