Man skickades från akuten med tarmvred två gånger – avled

En äldre man skickades vidare två gånger från akuten på Huddinge sjukhus svårt förstoppad. När han kom tillbaka tredje gången opererades han, men då var det redan för sent.

  • Publicerad 20:55, 5 dec 2019

Tre gånger kom mannen in till akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge inom loppet av några dagar.

Två gånger blev han skickad vidare.

Den tredje gången insåg man allvaret och beslöt att operera. Strax efter avled mannen.

Orsaken till hans besvär var förstoppning och tarmvred.

”Patienten hade ett tarmvred och tydliga tecken på det de sista dygnen” skriver en läkare i en inlaga till Patientnämnden. ”Med det tråkiga kliniska förloppet hade det förstås varit bättre om patienten hade opererats tidigare”.

Var förstoppad

Det var i somras som mannen hittades på golvet i sin bostad av personal från vårdcentralen.

Han skickades till akuten, då man misstänkte att han brutit något.

Men röntgen visade inte på något benbrott, däremot misstänkt förstoppning.

Då man inte tyckte att han kunde skickas hem fick han en plats på Nackageriatriken, dit han anlände på kvällen.

Kräks fekalier

Men han var snart tillbaka på akuten, då han försämrats.

Då görs en datortomografi som visar på kraftig förstoppning. Mannen får lavemang och skickas sedan tillbaka till Nackageriatriken.

Men han blir allt sämre och får fekalieliknande kräkningar.

Fick vänta länge

Tredje gången gillt på akuten väntar han i över en timme innan han får träffa en läkare.

Tarmvred och tvärstopp i tarmen konstateras sedan och patienten läggs in, och beslut tas om operation.

Men mannens liv går inte att rädda.

Sjukhuset har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt Lex Maria.

Högt tryck på akuten

I anmälan skriver de att den viktigaste orsaken till felbedömningarna var hög arbetsbelastning,som gjort att man inte följt de riktlinjer som gäller.

Konsekvensen blir en patient som skickas mellan olika vårdgivare, med lidande, buksmärtor, illamående, kräkningar och sämre förutsättningar att klara en operation, skriver de vidare.

Ivo utreder

För att klara den höga arbetsbelastningen har akutmottagningen organiserats om för att jämna ut flödet, framgår det också.

Det blir nu Ivo som avgör om det räcker och om sjukhuset ska klandras för felen.