Polisiärt. Arkivbild. Foto: Wikimedia Commons

Man kallade man för blatte – kan vara kränkande

Kan vara kränkande.

  • Publicerad 11:11, 22 feb 2021

En 49-årig man boende i Bro åtalas misstänkt för ofredande.

Brobon har utsatt en annan man för kränkande beteende genom att högljutt och upprepade gånger kalla honom för "blatte". Brottet begicks den 7 november 2020 på Lillsjörännan i Bålsta.

Enligt åtalet kunde gärningen förväntas kränka offrets frid på ett kännbart sätt.

Försvårande omständighet är att motivet för brottet varit att kränka en person på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung.

”Avlasta Granhammarsvägen oavsett”

Så ska trafikökningen hanteras i Upplands-Bro Det råder politisk enighet om att Granhammarsvägen måste avlastas med en ny anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistikområde.fredag 26/2 17:16