Tyresö Bostäder har 952 lägenheter i Granängsringen. Genrebild. Foto: Stefan Källstigen

Man hyrde ut sin lägenhet svart i 13 år

I tretton år hyrdes en av Tyresö Bostäders lägenheter ut svart av en man som flyttat till Japan. Det upptäcktes av en slump och lämnade bostadsbolaget med en hyresskuld på 70 000 kronor, skriver tidningen Hem & Hyra.

  • Publicerad 14:27, 18 mar 2021

Mannen får 2007 hyra en av Tyresö Bostäders (TYBO) lägenheter i Granängsringen. Efter några månader utvandrar han till Japan och lämnar bostadsbolaget i tron att han fortfarande bor kvar, skriver Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra som har gått igenom hyresnämndens handlingar.

Att mannen hade flyttat upptäcktes av en slump långt senare, berättar Maria Öberg, det kommunala bostadsbolagets vd, för tidningen.

– Det var i samband med ett störningsärende som vi upptäckte det och sedan noterade vi att hyresinbetalningarna kom från annan person än kontraktsinnehavaren.

Hyresskuld på 70 000

TYBO vänder sig till hyresnämnden för att säga upp mannen efter att inte lyckats få kontakt med honom. Under de tretton åren han inte bott i lägenheten har fem personer varit folkbokförda på adressen.

– Vi får ingen indikation från Skatteverket att personer utvandrar och vi gör ingen löpande kontroll av att kontraktsinnehavare fortsatt är folkbokförd på objektet, säger Maria Öberg till tidningen.

TYBO återkallade uppsägningen nyligen när ärendet skulle upp i hyresnämnden, skriver tidningen, eftersom Kronofogden avhyst den senaste hyresgästen på grund av en hyresskuld på över 70 000 kronor. Hyresskulden har bostadsbolaget inte fått igen.

Säger upp cirka 50 per år

Maria Öberg uppger för tidningen att olovlig andrahandsuthyrning oftast upptäcks i samband med störning eller att någon som inte står på kontraktet gör en felanmälan. Hon menar att det inte finns tillräckligt med resurser för att systematiskt kontrollera vem som bor i vilken lägenhet.

Bostadsbolaget säger upp i snitt 50 hyresgäster per år. Oftast är skälet olovlig uthyrning.