Man får tillbaka deposition

  • Publicerad 16:44, 5 jul 2015

Handen När en man från Haninge hyrde en husbil fick han vid hyrtillfället bara en kort ochenligt mannen självdålig genomgång i hur fordonet fungerade.

När bilen lämnades tillbaka blev han anklagad för att ha hällt diesel i bilens färskvattentank något som enligt firman krävde en ganska omfattande reparation.

På grund av felet ville firman inte betala tillbaka den deposition på 11 000 kronor som mannen betalat.

Ärendet anmäldes till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som nu rekommenderar företaget att betala tillbaka de 11 000 kronorna till mannen.

Enligt ARN företaget inte kunnat visa att mannen skulle ha hällt diesel i färskvattentanken eller att de haft kostnader för reparation.