Ansvariga. Marie Bladholm (M), ordförande i socialnämnden, och Amie Kronblad (L), ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Lars Åke Holst/Magnus Jonsson Szatek

Målet: Minska drogerna bland unga

20 hembesök på kort tid hos skolelever som misstänks använda narkotika. ”Visar att samarbetet kring de unga fungerar”, säger ansvarig politiker.

  • Publicerad 09:00, 5 maj 2022

Mitt i Värmdö berättade nyligen att det har kommit in många orosanmälningar från skolor runt om i Värmdö den senaste tiden, där man misstänker att elever använder och/eller säljer knark.

Men ansvariga politiker är inte oroade. De tolkar det snarare som en framgång i arbetet med unga och droger.  

– Här ser vi att samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis fungerar bra vilket är glädjande. Antalet unga som beskrivs i artikeln är ett resultat av att vi är väldigt aktiva på att fånga upp dessa unga individer, kanske inte att användningen av droger i sig har ökat, säger Marie Bladholm (M), ordförande i socialnämnden.

Hur jobbar ni för att förbättra situationen?

– Vi har intensifierat arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) där vi jobbar förebyggande med att fånga upp unga som använder droger och/eller riskerar att hamna i kriminalitet i ett tidigt skede. Våra fältassistenter, Polarna Värmdö, har här en stor del i arbetet eftersom de ofta har god kännedom om de unga, säger Marie Bladholm.

Skolorna jobbar med kunskap och attityder hos elever och vårdnadshavare, enligt Amie Kronblad (L), ordförande i utbildningsnämnden.

– Det här är ett återkommande tema på skolornas föräldramöten. Informationen börjar spridas runt årskurs fem. Vårt mål är att antalet barn och unga som börjar använda alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska och att tillgången på det ska minska, säger hon.

Polisen larmar om droger bland Värmdös skolelever

20 hembesök

Sedan årsskiftet har orosanmälningar om elever som misstänks använda och/eller sälja knark kommit in från flera skolor i Värmdö. De yngsta som anmäldes är bara 13 år.

Det ledde till 20 hembesök där polis och socialtjänst åkte hem till eleven och dennes föräldrar och pratade om situationen. Några av de som fick besök misstänks nu för narkotikabrott (eget bruk och innehav).

Knarket upptäcks allt längre ner i åldrarna, enligt polisen. Det är mest cannabis, men även ecstasy och kokain och drogerna är lätta att få tag i via sociala medier, enligt polisen.

Visa merVisa mindre