Det tomma huset har vandaliserats och bränts. Foto: Stefan Källstigen

Målet för majoriteten: Bevara Tindra-huset

Det är förfallet och brandskadat och ägaren vill riva. Men ändå. Majoriteten vill behålla 20-talsvillan där Café Tindra låg. Nya villor planeras bredvid det gamla huset.

  • Publicerad 11:00, 29 jan 2020

I majoritetens byggpolitik finns en allt mer aktiv satsning på att bevara och vårda äldre bebyggelse. Tindrahuset  på Lejonvägen är ett sådant exempel.

Trots att det är väldigt förfallet och trots att ägaren ansökt om rivninglov vill majoriteten göra ett försökt att behålla huset.
– Nu har vi påbörjat arbetet att ta fram en ny detaljplan med förhoppningen att kunna bevara Tindrahuset, säger Fredrik Vinstrock (M), ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Slottet på Storholmen kan tvångsrenoveras – ägaren är skeptisk

Ville bygga äldreboende

Tindrahuset anses ha ett kulturhistoriskt värde. Ägaren har flera gången ansökt om lov att få riva huset. Bland annat har ägaren, det norska fastighets­bolaget UPLB velat bygga ett äldreboende på tomten.  Men staden har sagt nej.

Snart rivs förfallna ödehuset i centrum

Huset är en trävilla med sadeltak byggd 1921. Den anses passa väl i den intilliggande villastaden som uppfördes i nationalromantisk stil under tidigt 1900-tal.

Tindrahuset har stått tomt i cirka tio år då det populära Café Tindra loves coffe slog igen. Sedan dess har det förfallit rejält. Huset har vandaliserats och klottrats ner, delar av det är förstört genom brand. Flera grannar anser att det är en säkerhetsrisk då det förekommit att människor brutit sig in i huset och vistats där.

Kan få villor som granne

Det planeras nya villor på Lejonvägen, precis vid Lidingö centrum. Dock i mycket liten skala.

En eller två villor skulle kunna byggas på fastigheten Lejonet 43 enligt det detaljplanearbete som staden håller på med. Syftet är att omvandla delar av de tre fastigheterna som ingår i detaljplanen till mark för bostäder. Det står i stadens start-pm för detaljplanen från i höstas.

Kontorshuset får inte rivas

Området består av 1920-talsvillan där det välkända Café Tindra fanns tidigare, bredvid Tindrahuset ligger en obebyggd tomt och närmast bensinmacken och rondellen mot Södra Kungsvägen ligger ett kontorshus från 1950-talet.

Det är på den obebyggda tomten som möjligheten att bygga en eller två villor ska utredas.

Kontorshuset är enligt planen tänkt att fortsätta som nu. Staden vill dock belägga huset med rivningsförbud. Det runt 70 år gamla huset,  anses vara kulturhistoriskt värdefullt. Huset ritades av arkitekten Einar Rudskog. Lidingö Tidning hade sin redaktion i huset till nedläggningen 2017.