Erik Arnberg har tröttnat och vill se en provisorisk bro bums. Byggstaket som staket på kulverten skulle vara en snabb lösning menar han. Foto: Anders Björklund

Målet: Cykelbro mellan Rönninge och Södertälje nästa år

Markfrågorna är lösta. Nu ligger vägen öppen för en ny cykelbro till Södertälje enligt Salems kommun. Om allt går som planerat kommer bygget igång innan årsskiftet meddelar kommunens gatuchef.

  • Publicerad 05:00, 18 sep 2020

Den 20 september är visionen 10 år gammal. Och när Mitt i skrev om planerna 2012 hoppades kommunens dåvarande enhetschef för gata och park att bron mellan Rönninge och Södertälje skulle stå klar 2014.

Krånglat sig över

Men byggstarten har dröjt. Under tiden har cyklisterna krånglat sig fram i terrängen.

Flera cyklister krånglar sig över utan bro. ”Både arbetskraft och skolungdomar skulle vara betjänta av bron, speciellt i coronatider.” säger Rönningebon Erik Arnberg. Foto: Anders Björklund/Arkiv

Fjärrvärmekulverten över vattnet. Foto: Anders Björklund/Arkiv

Kommunens har haft förhandlingar med både Södertörns Fjärrvärme AB som har den broliknande kulverten med fjärrvärmerör vid Dånviken/Karlskronaviken samt en privat markägare i området.

– Vi ska komma fram till en praktisk lösning som alla kan acceptera. Det handlar om vägens dragning, bullervall, plank och annat, sade kommunalrådet Lennart Kalderén (M) till Mitt i Botkyrka-Salem i mars.

Nu har parterna kommit överens om en lösning, vilket SVT var först med att rapportera om.

Klar nästa höst?

I oktober ska Salems kommun upphandla vilket företag som ska bygga bron.

”Om allt går som planerat kommer bygget igång innan årsskiftet. Bron skall stå klar under 2021. Exakt när beror på hur sträng vintern blir. I bästa fall efter halvårsskiftet men mer troligt under hösten.” skriver Per-Johan Hurtig som är gatu- och VA-chef på Salems kommun i ett mejl till Mitt i.

Kritikern: ”Bygg nu!”

Cyklisten Erik Arnberg som Mitt i träffade vid viken där bron ska gå i maj 2019 tycker att han hört visan om att bron är på gång förr. Han befarar ytterligare väntan.

– Bygg en provisorisk bro nu! Det känns som en otrolig viljelöshet och kraftlöshet från kommunen. Bron har helt enkelt inte varit prioriterad, säger han.

Kommunstyrelsen ordförande Lennart Kalderén har till SVT sagt att en tillfällig bro inte skulle gå snabbare att få till.

Kommunalrådet Lennart Kalderén (M) invigningssågar igång cykelvägsbygget i december 2017. Cykelvägsprojekt sker med hjälp av statligt stöd och var tvunget att starta innan 2018 för att pengarna inte skulle frysa inne. Foto: Salems kommun

Erik Arnberg menar dock att det finns ett provisoriskt alternativ som vore både snabbt och billigt. Han berättar att han talat med folk som gått i pension på Södertörns Fjärrvärmeverk om kulvertens bärighet.

–  De hävdar att kulverten duger som bro. Kläm dit sådana här byggstaket på kulverten. Bärigheten kan inte vara några problem. På kulverten står redan tunga fundament.

40 miljoner till nya cykelstråk

Cyklister får bro till Södertälje

Träden fälls för cykelbron till Södertälje