Foto: Claudio Britos

Målet: Att att minska våldet bland unga

Att minska våldet bland unga i Botkyrka. Det är målet med en nybildad förening, där medlemmarna består av just ungdomar från kommunen. "Jag tror, tyvärr, att vi kan nå ut till dem bättre än vad vuxna och myndigheterna kan", säger Klody Kourie.

  • Publicerad 07:00, 20 mar 2021

Jag tror att någon som upplevt våldet själv kan stoppa det bättre än en utomstående.

I en lokal i Fittja håller den nystartade föreningen Messengers of DIfference, MOD, till, som i dag består av sju ungdomar. Gemensamt för dem alla är att de är gamla Botkyrka-elever med en gedigen erfarenhet av mentorer i våldsprevention, MVP, ett arbetssätt som används på många grundskolor i Botkyrka för att minska våldet.

– Det handlar mycket om att vara en aktiv åskådare, och det kan man vara på olika sätt. Man behöver till exempel inte gå in i ett bråk utan det räcker att avvakta eller ropa på någon annan som kan hjälpa till, säger Klody Kourie, vice ordförande för MOD, om erfarenheten hon fick av att vara mentor i våldsprevention vid Hammerstaskolan.

Mer om MVP

Mentorer i våldsprevention är inspirerat av det amerikanska programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 av pedagogen, författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz. Programmet var bland de första att använda en så kallad ”åskådaransats” i arbetet med att förebygga mäns våld. I USA används programmet framgångsrikt inom militären, av idrottsförbund och skolor.

I Sverige har arbetssättet anpassats till svenska förhållanden av Män för jämställdhet, organisationen MÄN.

Visa merVisa mindre

Nytt projekt ska hjälpa Salems unga ur arbetslöshet

Men efter grundskolan tog det slut. Klody, som sett behovet av det våldsförebyggande arbetet i sina yngre syskons umgängen, ville tillsammans med andra ungdomar ta arbetet vidare utanför skolans lokaler. Så de startade MOD, som ska bidra till att minska våldet i Botkyrka.

Språkbruk spelar roll

En viktig del i hur man motverkar våld är sättet man pratar med varandra, menar Klody.

– I umgängeskulturen där jag kommer ifrån har vi väldigt grova skämt. Det är inte "din mamma"-skämt utan vi går verkligen på personen, och för någon utifrån kan det låta konstigt. Men det har blivit så normaliserat, säger hon.

Riskerar man inte då att göda det som MVP syftar till att motverka?

– Jo, så är det. Därför kommer vi att ta upp det mer i MOD, att vi har normaliserat det här språkbruket, som faktiskt är ett slags våld. Vi försöker få andra att förstå att det faktiskt inte är normalt, säger Klody och fortsätter:

– Nu går jag mycket in på ord, men det handlar också om normer, för normer är en stor del av det våldsförebyggande arbetet. Det är inte okej att vi har normaliserat allt det här, men tyvärr har det blivit så.

Botkyrka är en bra start

Att framför allt norra Botkyrka målas upp som ett problematiskt område i nationell media är Klody och resten av ungdomarna i Messengers of Difference väl medvetna om. Just därför kändes det extra angeläget att börja här.

– Det är helt rätt plats. Många kan tycka att hela grejen är löjlig, att de som redan är inne i problematiken är fast och att folk redan har försökt få stopp på våldet. Men våldet finns kvar, och jag tror att någon som upplevt det själv kan stoppa det bättre än en utomstående, säger Klody.

Hur tror du att det påverkar att ni själva är ungdomar?

– Vi är bland ungdomarna och kan prata med dem på ett sätt som de förstår, och därför tror jag, tyvärr, att vi kan nå ut till dem bättre än vad vuxna och myndigheter kan.

Messengers of Difference

Föreningen precis startat och består av sju ungdomar med rötter i Botkyrka.

Covid-19 gör det svårt för föreningen att arrangera fysiska träffar.

Framöver, förhoppningsvis redan till sommaren, hoppas de däremot vara igång med workshops och vara ute och träffa så många unga som möjligt.

På sikt hoppas de också nå ut till andra delar av Botkyrka, som Tullinge, och till andra kranskommuner.

Visa merVisa mindre