Maktskifte – S, L och MP tar över i Tyresö

Det nya styret i Tyresö är klart. Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att ta över, uppger Anita Mattsson (S).

  • Publicerad 12:42, 23 okt 2018

Sedan 2002 har de borgerliga partierna styrt Tyresö på egen hand. Nu ser det ut att bli maktskifte i Tyresö.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet bildar ett nytt styre i Tyresö, uppger Anita Mattsson, gruppledare för Socialdemokraterna som kandiderar till kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är väldigt glad att vi får till det här blocköverskridande samarbetet, säger hon.

Går det att säga att det nya styret är klart?

– Ja, det är det. Vi har säkerhetsställt att vi kommer att accepteras av fullmäktige.

Koalitionen har tillsammans 23 av 51 mandat. Men Vänsterpartiet kommer med sina tre mandat att rösta för styret, uppger partiet, vilket skulle ge koalitionen majoritet.

De tre partierna har slutförhandlingarna kvar.

– Vi har budgeten att diskutera och sakpolitiska frågor. Vi upplever att vi har kommit väldigt långt i samarbetet ändå, och är överens om samarbetsformer.

Socialdemokraterna har haft samtal med alla partier förutom Sverigedemokraterna och Moderaterna.

Varför landade ni det här styret?

– Vi tre partier insåg att vi har väldigt många gemensamma sakpolitiska frågor och en gemensam syn på ekonomin, säger Anita Mattsson.

Blockpolitiken är nu död i Tyresö

Hur ser du på att ni kommer att styra i minoritet?

– Blockpolitiken är nu död i Tyresö. Det här kommer att innebära att andra partier också kommer att bli lyssnade på. Jag upplever att vi kommer öppna upp för det demokratiska samtalet i Tyresö. Jag tror att det blir ett bra styre för Tyresö.

Du ser inga problem med att styra i minoritet?

– Nej, vi kommer att få igenom vår budget och jag är övertygad om att vi kommer att driva igenom väldigt många bra beslut för Tyresö.

 

Fakta

Detta vill koalitionen prioritera

Skolan först

Vi vill skapa en mer likvärdig skola. Fler lärarassistenter som avlastar lärarna, stärkt elevhälsa och ökad personaltäthet i förskola, skola och på fritids.

Låt äldre ta plats

Fler äldreboenden i alla kommundelar så att äldre kan bo kvar i närområdet. Skapa träffpunkter för att stärka äldres möjligheter till en meningsfull vardag och att bryta ofrivillig ensamhet.

Krafttag i miljö- och klimatarbetet

Aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen och skapa ett klimatsmartare Tyresö med miljön i fokus.

Källa: Gemensamt pressmeddelande
Visa merVisa mindre

Budgeten kommer att ändras

Att få en ekonomi i balans ser det nya styret som sin främsta uppgift. Partierna har också enats om tre områden de vill prioritera: skolan, äldre och miljö- och klimatarbetet.

– Det finns väldigt mycket bra socialdemokratisk politik som vi kommer att genomföra. Sedan handlar förhandlingar om att ge och ta, vi kommer att vara väldigt ödmjuka i förhandlingarna till att få till ett nytt styre.

Vad kommer det nya styret att innebära för Tyresöborna?

– Vi kommer att få göra omprioriteringar i budgeten. Vi kommer att behöva satsa mycket på skolan som i dag är kraftfullt underfinansierad. Kommunens ekonomi i dag är väldigt svag. Vi har under många år levt över våra tillgångar, det är inte hållbart. Vi kommer att ta krafttag för att få en sund ekonomisk hushållning i Tyresö.

Liberalerna Mats Lindblom kommenterar:

– En ekonomi i balans och en samsyn på budgeten är en förutsättning för att kunna samarbeta. Den samsynen tycker jag att våra tre partier har, sedan behöver vi diskutera vidare kring sakfrågorna. Det är alltid ett givande och tagande, men förutsättningarna för ett gott samarbete ser jag som väldigt goda, säger han i ett pressmeddelande.

Nytt toppnamn

Ajda Asgari benämns som Miljöpartiets toppnamn.

– Vi ska ta krafttag i klimatarbetet i Tyresö och aktivt bidra till att nå de nationella klimatmålen. Vi ser fram emot att ta fram ett miljöprogram, ett viktigt arbete som behöver prioriteras omgående i Tyresö, säger hon i samma pressmeddelande.

På torsdagens fullmäktige ska en valberedning bildas som ska utse ledamöter till styrelser och nämnder. Den 22 november väntas kommunfullmäktige rösta igenom den nya kommunstyrelsen.