Lisa Wallert, ordförande i G-studions ateljéförening. Foto: Mitt i

Mäklare ska sälja Dekorhuset och Konstnärshuset

Nu är det beslutat trots högljudda protester. Kommunen ska anlita en mäklare för att sälja Dekorhuset och Konstnärshuset i hamnen. G-studion utreder möjligheten att köpa husen. – Tiden känns knapp, men vi jobbar på det, säger Lisa Wallert, ordförande i ateljéföreningen.

  • Publicerad 15:44, 28 sep 2018

På senaste kommunstyrelsesammanträdet i september beslutade en majoritet av politikerna att Dekorhuset och Konstnärshuset i Gustavsberg ska ut till försäljning via mäklare.

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att anlita mäklare för försäljning av de två fastigheterna i hamnen. Senast i januari nästa år ska uppdraget vara klart. Ett slutgiltigt beslut om försäljning ska sedan tas i kommunfullmäktige.

Omfattande protester

Mitt i har tidigare skrivit om turerna kring kommunens planer på att sälja fastigheterna och om protesterna mot planerna från bland annat G-studion, som huserar i ateljérna.

G-studion utreder nu möjligheterna för Ateljéföreningen att förvärva och förvalta fastigheterna. 

– Vi är konstnärer och saknar egna medel men vi har sökt medel från Landstinget och kommunen för att undersöka möjligheten att förvärva och förvalta fastigheterna. Vi är många som tycker det är ofattbart att kommunen ska sälja, säger Lisa Wallert, ordförande i G-studions ateljéförening.

Kommunfullmäktige beslutade redan i maj i år att Dekorhuset och Konstnärshuset ska säljas. De har satt upp vissa kriterier som måste uppfyllas för potentiella köpare.

Förutom upprustning och ombyggnad så ska framtida ägare kunna säkerställa att ateljéverksamhet kan behållas rimliga villkor.

”I kraven framgår bland annat att en upprustning bör säkerställa att lagstadgad brand- och elsäkerhet uppnås, tillgänglighetsanpassning och förbättrad hygienisk standard säkerställs i lokalerna samt att farliga material och föroreningar avlägsnas. Dessutom ställer kommunen krav på att den nya ägaren renoverar fasaderna varsamt så att det kulturhistoriska uttrycket bibehålls.”

– Brandsäkerheten har vi varit på kommunen om sedan länge. Det är redan tillgänglighetsanpassat. Det där med hygienisk standard undrar jag över, det är ruffa lokaler och vad har de tänkt sig ska vara i det ska vara så hygieniskt, säger Lisa Wallert.

Ont om tid

Hon säger att det känns som att de kan ha goda chanser, men att tiden är knapp.

– Vi håller på att titta på hur vi kan säkra fastigheterna genom olika samarbetsformer, men det tar lite tid och jag vet inte om kommunen väntar på oss. Känns tråkigt med mäklarbeslutet då vi ser en stor risk att en privat fastighetsägare inte månar om att bevara det kreativa klustret som finns här i dag, säger hon.