Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorg lovar att en bostadsgaranti är på väg. Men omsorgspolitiken får kritik av M:s Kia Hjelte. Foto: Mitt i

Majoriteten på väg mot bostadsgaranti – men får kritik

Ingen garanti för plats på äldreboende vid 95 år. Men väl bostadsgaranti för personer över 70 år. Majoriteten jobbar på en garanti som de hoppas ska täcka behoven. Men Moderaterna fortsätter vara kritiska.

  • Publicerad 05:00, 8 sep 2019

En granskning som Mitt i gjorde 2017 visade att flera personer i Botkyrka mellan 95-100 år hade fått avslag i sina ansökningar om plats på äldreboende.

Inför valet förra året frågade Mitt i politikerna: Ska en person på 95 år vara garanterad plats på äldreboende?

Svaret från nästan samtliga partier blev ett klart ja. Flera partier ville se en garanti även vid ännu lägre ålder.

Lovar bostadsgaranti

Någon ren äldreboendegaranti vid viss ålder är inte majoriteten på väg fram med ett år efter valet. Däremot en bostadsgaranti för Botkyrkabor över 70 år som majoriteten menar ska täcka behoven.

När kommer garantin som egentligen alla var överens om?

– Den kommer att komma under mandatperioden, säger Tuva Lund (S) som är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bostadsgarantin inbegriper enligt majoriteten såväl vanliga bostäder, seniorbostäder och trygghetsboenden som behovsdömda vård- och äldreomsorgsboenden och servicehus. De i dag behovsbedömda vård- och omsorgsboendena och servicehusen kommer dock inte att ha garanti vid 70 år eller någon annan bestämd ålder – utan behovsprövas precis som i dag.

På vilket sätt har ni uppfyllt vad ni lovade?
– Vi har satt igång med bostadsgarantin som klar målsättning. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka, och därför har vi inlett ett aktivt arbete för att hitta ett effektivt och kvalitativt sätt att garantera bostäder för personer över 70 år, säger Tuva Lund.

Arbetsgruppen kring bostadsgarantin starade i våras och leds av kristdemokraten Aram El Khoury (KD).

Moderaterna kritiska

Det största oppositionspartiet Moderaterna fortsätter vara kritiska.

– Har man fyllt 85 år då ska det vara en parameter för att få en plats på ett äldreboende. Majoriteten har inte levererat några förbättringar. I juli avslogs en äldreboendeansökan för en person på 93 år. Istället fick hen hemtjänst sex gånger om dagen, ett trygghetslarm, och dusch en gång i veckan. Oacceptabelt!, säger Kia Hjelte som är andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.