Löfte. Röret där giftvattnet rinner ut i Farstaviken. Gunnar Lind och flera grannar i området bjöd in de styrande politikerna till ett möte 2018 och fick då svaret att de skulle stoppa utsläppen. Foto: Eva Tonström

Majoritet av partierna vill ha kommunal rening

Fem av åtta partier kan tänka sig att bygga ett kommunalt reningsverk, men bara om de som släpper ut gifterna står för notan.

  • Publicerad 16:36, 3 maj 2022

När Mitt i Värmdö ställer frågan till partierna om de kan tänka sig att bygga ett kommunalt reningsverk för att få bukt med utsläppen i Farstaviken, spretar svaren åt olika håll.

S och V svarar ja på frågan, även L, SD och MP.

– Utsläppen måste stoppas nu. En process om vem som har ansvar är förstås nödvändigt, på längre sikt ska inte kommuninvånarna behöva stå för notan. Det ska utsläpparna göra. Men det får inte bli så att alla skyller på alla och så händer ingenting. Här och nu fortsätter skadliga gifter och tungmetaller att rinna ut i den redan svårt förorenade Farstaviken. Ansvarsfrågan får lösas i efterhand, säger Liv Simonsen, (V).

– I första hand tycker vi att den som förorenar ska betala. Om det är enda utvägen att kommunen står för kostnaden så kommer vi verka för att så sker. Utsläppen ska stoppas. Detta är ett pågående miljöbrott och det är kommunens och länsstyrelsen skyldighet att stoppa det, säger Kristina Paltén, (MP), kommunalråd.

C säger varken ja eller nej medan KD och M säger blankt nej.

– Det vore orimligt om Värmdö går in och tar över ansvar och kostnad för rening på mark som ägs av JM och Villeroy och Boch. Det skulle öppna upp för fler att kräva samma avlastning med sitt miljöansvar på sina egna fastigheter, säger Deshira Flankör (M), ordförande i kommunstyrelsen.