Christer Ädelqvist och Jon Kahn från föreningen Magelungens vänner. Foto: Mattias Kamgren

Magelungens vänner: ”Åtgärderna räcker inte”

Namnlistor, medborgarförslag och raka frågor till de politiska partierna. Föreningen Magelungens vänner har lagt in en högre växel i sitt arbete för att rädda sjön. – Stadens åtgärdsprogram är inte tillräckligt, säger föreningens ordförande Jon Kahn.

  • Publicerad 14:49, 4 sep 2018

I många år har föreningen Magelungens vänner lobbat för åtgärder som ska rädda den älskade sjön från att växa igen.

Man kunde tro att de skulle ta emot nyheten om ett åtgärdsprogram med glädje. Men Jon Kahn och Christer Ädelqvist från föreningens styrelse är inte imponerade.

Magelungen ska räddas – med aluminium

– Stadens program handlar om vattenkvaliteten men det krävs ytterligare åtgärder. Problemet i Fagersjöviken är att det växer så mycket. Man behöver tillföra mer vatten och öka bottendjupet, säger Jon Kahn som tycker att den grunda viken glöms bort i stadens satsning.

Vill öka vattendjupet

I medborgarförslag till Stockholms och Huddinge kommun har föreningen krävt ökad vattentillförsel till sjön, bekämpning av sly, träd och vass längs stränderna samt muddring för att öka vattendjupet i vikarna.

Fagersjöviken är grund och på gränsen till igenväxt Foto: Mattias Kamgren

Inför valet har föreningen även skickat frågor till samtliga politiska partier.

– Vi tycker det är viktigt att få tydliga svar från politikerna om vad de vill göra för sjön, säger Christer Ädelqvist som sitter i föreningens styrelse.

Svar från tre partier

På tisdagen hade svar droppat in från tre partier: Miljöpartiet, Liberalerna och Huddingepartiet. Jon Kahn väljer att inte recensera innehållet i svaren, men menar att politikerna visar en positiv anda.

– Vi vill tacka de partier som svarat och visat engagemang för sjön. Vi hoppas på fler svar och på fortsatt dialog med partierna efter valet. Sjön behöver samlade åtgärder snart.

Hur viktig är Magelungen för partierna i Farsta? Kolla Mitt i Söderorts valenkät: