Magelungen är övergödd. Foto: Mattais Kamgren

Magelungen ska räddas – med aluminium

Ett lokalt åtgärdsprogram för den övergödda sjön Magelungen ska presenteras runt årsskiftet. Redan nu kan Mitt i avslöja vad det kommer att innehålla.

  • Publicerad 14:51, 4 sep 2018

Just nu pågår arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Magelungen och Forsån.

Syftet är att höja vattenkvaliteten så att den uppnår ”god kemisk och ekologisk status”.

För att nå det målet, måste man framför allt få bukt med fosforhalten.

– Fosfor ökar näringshalten i vattnet och gör att det kan bli problem med övergödning, algblomning och igenväxt, förklarar Hillevi Virgin, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholm.

Föreslår över 20 nya dagvattendammar

Så hur minskar man fosforhalten? I åtgärdsprogrammet kommer tyngdpunkten läggas på att rena det dagvatten som rinner ner i sjön.

– Vi behöver anlägga ett stort antal dagvattendammar på olika ställen. Vi har föreslagit 20 i Stockholm och sex i Huddinge. Dammarna tar emot dagvatten från till exempel bostadsområden och trafik och renar vattnet, säger Hillevi Virgin.

Vill tillföra aluminium

För att binda den fosfor som redan finns i bottensedimentet, föreslås dessutom så kallad aluminiumfällning. Det innebär att vattnet eller bottensedimentet behandlas med en lösning av aluminiumklorid.

– Det binder fosforn i sedimentet så att den inte frigörs i vattnet, säger Hillevi Virgin.

Aluminium i vattnet, är det verkligen en bra idé?

– Ja det är en väldigt väl beprövad metod som har använts i 40 år. Bland annat i Flaten och Långsjön. Det är inte kontroversiellt alls.

Föreningen Magelungens vänner har länge lobbat för bättre vassröjning och muddring för att öka bottendjupet. Kommer programmet att innehålla några sådana åtgärder?

– Nej, det är inte aktuellt för oss. Vi förstår att det är tråkigt för medborgarna att de inte kan bada eller paddla kanot i Fagersjöviken eftersom där finns så mycket växtlighet. Frågan behöver lösas men det handlar om rekreationsvärden. Syftet med programmet är att klara miljökvalitetsnormerna på vattnet.

– Samtidigt kommer de åtgärder vi föreslår att gynna även Fagersjöviken som tar emot mycket dagvatten, tillägger hon.

Magelungens vänner: ”Åtgärderna räcker inte”

Åtgärdsprogrammet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Huddinge kommun, Stockholm Vatten & Avfall samt Tyresåns vattenvårdsförbund. Ett politiskt godkännande av programmet väntas runt årsskiftet.