Magelungen pumpas på vatten till konstsnöspår

6000 liter vatten i minuten vill Stockholm stad pumpa ur Magelungen för att anlägga ett fem kilometer långt konstsnöspår i Ågesta. I väntan på tillstånd tjuvstartar staden och anlägger ett en kilometer långt spår redan i vinter.

  • Publicerad 16:27, 15 jun 2017

I Ågesta friluftsområde finns i dag en av Stockholms största anläggningar för längdskidåkning. Men på vintrarna har det hittills bara funnits natursnö. Det vill Stockholms stad ändra på genom att anlägga en konstsnöanläggning.Tanken är att det ska bli en fem kilometer lång och sex meter bred konstsnöslinga med två klassiska spår och ett skatespår. För att tillverka konstsnön är planen att ta vatten från Magelungen.

Hur mycket vatten som kommer att behövas varierar, men som mest ska det pumpas 6000 liter per minut till konstsnötillverkningen.

Stockholms stad arbetar nu för att få tillstånd av mark- och miljödomstolen att pumpa i den utsträckningen och ärendet är ute på samråd.

Vilken påverkan det kan få på sjön, utreder staden just nu.

– Enligt den vattenbalansutredning som vi har gjort internt är påverkan försumbar. Man tar från vattenbeståndet där det är som högst. Snön kommer sedan att ligga inom det naturliga avrinningsområdet, så när snön smälter kommer den att rinna tillbaka till sjön. 6000 liter kan låta mycket, men det är maxmängden som man kommer att pumpa vid ett fåtal tillfällen, säger Karin Grandin, miljökonsult på Sweco, som staden anlitat.

Länsstyrelsen avvaktar med kommentar

Om valla eller liknande som följer med snön är skadligt för sjön utreds just nu, liksom vilken påverkan vattenpumpningen har på djurlivet i sjön.

Samtliga utredningar ska vara klara i september när tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in.

Länsstyrelsen vill inte föregå utredningen, och Riitta Lindström, som arbetar med miljöskydd och vattenverksamhet på länsstyrelsen, menar att det inte heller går att ge några generella svar eftersom det det beror på sjöns vattenvolym och att vattennivåerna varierar naturligt.

– Först när Stockholm stad ansökan om tillstånd har lämnats till mark- och miljödomstolen, och utredningarna är klara, yttrar vi oss om hur det påverkar sjön och det biologiska livet i sjön, säger hon.

Konstsnö redan i vinter

Det kan dröja till hösten 2018 innan mark- och miljödomstolen kommer med beslut. Men redan till vintern planerar Stockholm stad att tjuvstarta och anlägga ett kortare spår inom ramen för vad som är tillåtet.

– Vi jobbar mot att kunna ha ett en kilometer långt spår redan i vinter, säger Kjell Sjölund, idrottsförvaltningen Stockholm stad.