Sopsäck på Östermalm. Foto: Mitt i

M vill se krafttag mot säckarna på Östermalm

Tycker att säckarna förfular och försvårar för de gående i stadsdelen. Men staden kan inte göra mycket utan hänvisar till en ny sajt.

  • Publicerad 10:55, 14 sep 2018

”Dagligen möts Östermalmsborna av försämrad framkomlighet och nedskräpning orsakad av en mängd så kallade byggsäckar som ställs ut på trottoarer”

Så skriver Moderaterna på Östermalm som vill veta vad stadsdelsförvaltningen egentligen gör för få bort de byggsäckar som eventuellt saknar polistillstånd. Saknas tillstånd kan följden bli böter, men ett års fängelse är också en påföljd som finns med i straffskalan.

Mer info kan behövas

Förvaltningen har nu svarat att man bara ansvarar för olagliga säckar i parker och att det är ovanligt att det står några där.

Det är trafikkontoret som har hand om trottoarerna i stan och den förvaltningen pekar på flera åtgärder som kan göras på Östermalm och resten av staden:

Informationsbrev som kan delas ut till bostadsinnehavare, eller sättas upp i portar och parkeringsautomater. Information på stadens hemsida och intranät kan också förbättras, men man utesluter inte att lagstiftningen ses över vad gäller ansvarsfrågan för uppställning av byggsäckar (i dag är det upp till den som nyttjar säcken att ta bort den).

Här kan du anmäla

Redan i dag finns dock sajten Anmäl Storsäck där Stockholms stad, fastighetsägarna och polisen ber om hjälp att få veta var det står olagliga säckar. De tar dock inte bort säckarna utan kontaktar ansvariga som ställt ut säckarna.