Granskning. Willy Viitala (M) på bilden, Bekir Uzunel (V) och Bertil Rolf (TUP) gick under onsdagen ut med att de vill se en oberoende granskning av kommunens organisation. Foto: Claudio Britos/Pressbild

M, V och TuP kräver utredning om skolhaveri

En oberoende utredning bör granska haveriet på flera skolor i Botkyrka efter att Skolinspektionen gör åtgärder på Storvretskolan. Det kräver nu oppositionspartierna i Botkyrka. – Vi har inte fått tillräcklig information om hur läget har sett ut, säger Willy Viitala (M).

  • Publicerad 15:01, 13 feb 2019

Idag gick Vänsterpartiet, Moderaterna och Tullingepartiet ut och kräver en oberoende utredning efter bristerna på fyra skolor i Botkyrka, bland annat Storvretskolan.

– Vi tycker inte att vi har fått tillräcklig information om hur läget har sett ut. Vid varje nämnd har vi fått muntlig information om att det är på väg åt rätt håll. Det kan ju inte stämma nu när Skolinspektionen gör den här åtgärden på Storvretskolan, säger andre vice ordförande i utbildningsnämnden, Willy Viitala (M).

Skolinspektionen har sedan 2016 uppmärksammat brister på skolorna i Björkhaga skola, Malmsjö skolan, Grindtorpsskolan och Storvretskolan. Enligt oppositionen har alltså kommunen lämnat information om att förbättringsarbetet varit på rätt väg.

Willy Viitala menar problemet ligger i kommunens organisation:

– Vad vi har fått indikationer på är att det finns strukturella problem som förhindrar att man kan komma till rätta med situationen på de här skolorna.

Förutom en utredning kring kommunens organisation vill partierna även se en analys av extra kostnader för kommunen till följd av de brister som har uppmärksammats av skolinspektionen.

Partierna föreslår i sitt ledamotsinitiativ att uppdraget går till upphandling.

Kränkningar och trakasserier

Det var i januari som Skolinspektionen beslutade om statliga åtgärder på Storvetskolan, något som myndigheten aldrig tidigare gjort. Det efter att Botkyrka kommun har misslyckats med att åtgärda de problem på skolan som myndigheten under flera år har påtalat. Det handlar bland annat om kränkningar och trakasserier mellan elever, undervisning som inte anpassas till elevernas behov och barn som inte får det särskilda stöd de behöver.

– Kommunen har inte tagit ansvar. Det handlar om ledningen på flera olika nivåer, sa Jukka Kuusisto på Skolinspektionen då till BotkyrkaDirekt.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Efter beslutet har Storvretskolan en ny rektor och den nuvarande rektorn har lämnat sin tjänst på skolan. Den nya rektorn rapporterar direkt till grundskolechefen istället för till den biträdande grundskolechefen för att få bättre koll på det förbättringsarbete som görs.

Under året ska också två statligt utsända rådgivare gå in och styra Storvretskolans verksamhet för att komma tillrätta med de allvarliga problemen på skolan.

Staten ingriper mot skola i Botkyrka

Skolinspektionen: Därför tar vi över skolan