Svarar. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) svarar på kritiken mot staden. Foto: Mostphotos / Sacharias Källdén

M-toppens svar efter kritik mot vapenmässa

En internationell vapenmässa i Älvsjö väckte hård kritik mot stadens policy för uthyrning av kommunala fastigheter. Nu svarar finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

  • Publicerad 07:00, 24 jan 2020

I samband med att en stor vapenmässa arrangerades på Stockholmsmässan i Älvsjö i maj förra året lämnade Sissela Nordling Blanco (Fi) in en motion till kommunfullmäktige om att staden "har ett ansvar för att inte bidra till konflikter och våld i världen".

Det påpekades också att det finns luckor i stadens styrdokument som möjliggjorde att en av världens största vapenmässor kunde äga rum på Stockholmsmässan, där staden är majoritetsägare, och att etiska riktlinjer bör tas fram "för att förhindra att något liknande sker igen".

Även Clara Lindblom (V) var kritisk.

Protester mot vapenmässa i Stockholm

Nu svarar Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) på motionen.

"Stadens verksamheter ska verka för social och miljömässig hållbarhet. I budgeten för 2020 har stadens bolag Stockholmsmässan fått ett särskilt budgetuppdrag där bolaget ska motverka arrangemang från företag som inte följer de internationella konventioner och avtal i som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, antikorruption och inhumana vapen", skriver hon.

Anna König Jerlmyr uppger vidare att rutinerna för uthyrning kontinuerligt ska utvärderas och utvecklas i enlighet med stadens policys. I övrigt hänvisar hon till stadsledningskontorets tidigare tjänsteutlåtande där det konstateras att frågan är "kontroversiell och att lämpligheten för uthyrningsuppdrag ständigt behöver ses över".

På frågan om det innebär att vapenmässan, och liknande evenemang, inte kommer att släppas in nästa gång svarar Moderaternas presschef Caroline Cederquist i ett mejl:

"Vid alla arrangemang och mässor som tar plats på Stockholmsmässan ska de utställande företagen följa internationella konventioner och avtal som Sverige undertecknat, och precis som det står i ärendet handlar det om mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, antikorruption och inhumana vapen".

"Den mässa som tog plats under 2019 hade inriktning mot försvar, samhälle och säkerhet. Stockholmsmässan är en mötesplats för organisationer som är lagliga och det gäller även försvarsindustrin."