Sekelskiftesbebyggelsen och de gamla villastäderna är en viktig del av Lidingös karaktär, anser M. Foto: Stefan Källstigen

M till attack mot MP:s byggpolitik

Nu kritiserar styrande moderaterna MP:s byggpolitik. MP vill bygga två nya stadsstråk på ön. – Var är miljöpolitiken i det? säger Daniel Källenfors (M).

 • Publicerad 05:00, 28 nov 2019

Lidingö är tillsammans med Sollentuna den kommun i länet där det byggs minst.

Det finns en medveten politik från den styrande majoriteten som handlar om att ”Bevara Lidingös karaktär som småskalig skärgårdsstad”, som det står i majoritetspartiernas gemensamma vision.

I praktiken betyder det att man bygger färre bostäder. Till exempel stoppades tidigt i våras ett bygge av 120 hyresrätter i Lojo. Samtidigt planeras  också nya bostäder i Rudboda, ännu ospecificerat hur många.

Inga hyresrätter på stadens mark i Lojo

Miljöpartiet på Lidingö vill något annat. I sitt budgetförslag för 2020 presenterar de en långsiktig vision där de vill bygga två nya stadsstråk på ön; från centrum till Dalénum och från Torsvik till Kyrkviken med nya cykelstråk och en park vid Kyrkviken. På så vis skulle öns centrala stadsdelar bindas ihop, menar de.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) är dock djupt kritisk till detta.

– Det är en helt annan utveckling än vad vi vill ha. Jag undrar, var är miljöpolitiken i det? Att bygga bort gröna stråk.

För hans och den övriga majoritetens del handlar det om att bevara det som är unikt med Lidingö, som villastadsbebyggelsen från tidigt 1900-tal. Men det handlar också om att bevara gröna kilar över ön.

Oppositionsrådet Patrik Sandström (MP), konstaterar att de har en annan vision än majoriteten.

– Men jag förstår faktiskt inte vilka gröna stråk de vill bevara. Södra Kungsvägen är idag bara en bullervall, där vill vi skapa en trivsam stadsmiljö. I klimatsmarta städer vill man bygga närsamhällen för att minska resbehovet, säger han.

Det gör man genom att förtäta öns centrala delar och lämna naturområden orörda, enligt honom.

– Vi vill att Lidingö ska vara en levande stad där man kan bo, arbeta och leva. Vi får alltfler äldre och barn och har underskott på personer i 20 till 35-årsåldern. Det beror på brist på både på bostäder och arbetstillfällen.

 

Fakta

Så bygger man på Lidingö - och i övriga Stockholm

Procentuell ökning av bostadsbebyggelse fram till 2030 jämfört med dagens bestånd.

Fem kommuner som växer mest:

 1. Upplands-Bro 78 %
 2. Nykvarn 69 %
 3. Järfälla 48 %
 4. Sundbyberg 46 %
 5. Täby 46 %

Fem kommuner som växer minst:

 1. Lidingö 5 %
 2. Sollentuna 13 %
 3. Nynäshamn 16 %
 4. Botkyrka 17 %
 5. Danderyd 19 %

Källa: TRF/Kommunernas bostadsbyggnadsplaner 2019-2028/2030. 
Visa merVisa mindre