M tar över klubban i Vasastan: Så vill de förändra

Den 25 oktober väntas Vasastan få en ny boss. Petra Gardos Ek (M) tar över ordförandeklubban från Vänsterpartiet – men får börja bestämma först efter årsskiftet. – Det första jag vill göra är att se till att vi får en bättre äldreomsorg, säger hon.

  • Publicerad 13:52, 17 okt 2018

I måndags fattade kommunfullmäktige beslut om borgarrådsposter och kommunstyrelsens sammansättning. Men hur det kommer att se ut i nämnderna, där en stor del av det politiska arbetet sker, är ännu inte klart – och det gäller både facknämnderna och stadsdelsnämnderna.

– Det slås fast i val vid fullmäktiges sista sammanträde för året den 17 december, säger Daniel Björkegren på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges kansli till Mitt i.

Vice ordförande blir ordförande

De nya nämnderna tillträder vid årsskiftet i samband med att de gamla ledamöterna mandat löper ut. Fram till dess löper arbetet på som vanligt.

En viktig förändring kommer dock att ske tidigare än så – nämligen att ordförandeposten stadsdelsnämnderna skiftar. Allt enligt praxis mellan partierna, som innebär att vice ordförande och ordförande byter plats. Ny ordförande i Norrmalm blir därmed Petra Gardos Ek (M), som väntas ta över efter Marianne Berg Ekbom (V) den 25 oktober.

– Man kommer inte att se någon skillnad i politiken eftersom vi tar över officiellt först efter jul. En konkret förändring blir dock att jag kommer att kalla in MP till vara gruppmöten framöver, säger Petra Gardos Ek (M), som än så länge sitter på vice-posten.

Vill förändra äldreomsorgen

Vilken politik som den lokala koalitionen ska föra blir klart först nästa år, men redan nu pekar Petra Gardos Ek (M) ut vilka frågor som kommer att toppa dagordningen.

– Det första jag vill göra är att se till att vi får en bättre äldreomsorg. Det måste bli ordning och reda i verksamheterna som vi driver i egen regi, säger hon.

Mer specifikt vill hon fokusera på Väderkvarnens äldreboende – som tidigare kritiserats på grund av bland annat  bristande städning.

– Jag vill se till att det inte fortsätter som det är nu. Jag kommer att börja med att prata med de boende och personalen, som jag anser att man inte har lyssnat på. De boende måste bli nöjda och få den hjälp och vård de behöver, säger hon.

Vill ha tryggare parker

Parkerna, som ingår i stadsdelsnämndens ansvar, är en annan prioriterad fråga.

– Även om det inte är vi som ansvarar för trygghet och nedskräpning kommer jag att jobba för att Stadshuset ska få till renare och tryggare parker i Norrmalm. Om man kan gå genom Central Park i New York utan att vara rädd ska man kunna göra det även i Vasaparken, säger Petra Gardos Ek.