Kristoffer Tamsons. Foto: Mitt i

M-politiker om 179: ”Har släppt buset fritt”

I fem år har det varit bråk på busslinje 179. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ger polisen en känga.

  • Publicerad 15:11, 12 dec 2017

– Vi har vidtagit ett flertal trygghetsskapande åtgärder. Under min tid som trafiklandstingsråd har vi ökat trygghetsinsatserna med nästan en tredjedel. Men det grundläggande problemet är att vi ser ett samhälle som mår dåligt, där polisen och rättsväsendet på grund av bristande resurser släppt buset fritt och nu också knackar på kollektivtrafikens dörr och det är helt oacceptabelt, säger trafiklandstingsrådet, Kristoffer Tamsons (M).

En åtgärd som nu vidtas som ett första steg är att vid årsskiftet att 30-40 kroppskameror ska finnas tillgängliga för bussförare, ordningsvakter och kanske även biljettkontrollanter.

–Vi vet att våra medarbetare i kollektivtrafiken många gånger är utsatta för hot, våld och trakasserier. Vi vill skydda våra medarbetare och kunna dokumentera och identifiera gärningsmän, säger Kristoffer Tamsons (M).

 Busschaufförer vill inte kolla biljetter utan vill överlåta helt till kontrollanter. Är det ett alternativ?

– Jag vill ha en fungerande biljettavisering hur det i detalj utformas är en fråga för operatörerna.