M och L körde över alliansvänner om rivning

Nu är det bestämt: Rivner AB ska riva Norrbergsskolan. Beslutet fattades med minsta möjliga marginal – trots motstånd från både C och MP.

  • Publicerad 17:44, 12 jul 2018

Trots kritik från övriga partier i fullmäktige, även samarbetspartierna Centerpartiet och Miljöpartiet, beslutade Moderaterna och Liberalerna idag (12/7) att Rivner AB får uppdraget att riva Norrbergsskolan.

Beslutet fattades med minsta möjliga marginal av kommunstyrelsens planeringsutskott, med tre röster för (M och L) och tre röster mot (C, MP och S). Kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M), avgjorde frågan med sin utslagsröst.

S: ”Odemokratisk kupp”

Efteråt var tongångarna från partierna som upplevde sig överkörda inte nådiga:

”Detta är att åsidosätta demokratins spelregler å det grövsta” skriver Miljöpartiet, som tillsammans med S, WP och C förgäves begärt att frågan i stället skulle tas upp i kommunstyrelsen. Där är fler partier representerade än i planeringsutskottet och rivningen hade kunnat skjutas upp till efter valet.

I sin reservation är Socialdemokraterna inne på samma linje och kallar dagens beslut i utskottet för en ”odemokratisk kupp”.

–  Nej, det är det överhuvudtaget inte. Det här beslutet är taget i god demokratisk ordning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Lindgren (M).

– Redan i november 2016 tog kommunstyrelsen beslut att lägga beslutet om det här på planeringsutskottet. Det finns inget olagligt i detta.

Det finns inget olagligt i detta

Lars Lindgren (M)

Varför var det så bråttom att ni inte fick med er MP och C – de är ju också  för exploateringen av Norrberget?

– Det var en naturlig följd av att vi tagit detaljplanen. Då är nästa naturliga steg rivningen. Jag kan inte se att det är att ha bråttom.

Närmast följer nu en period på tio dagar då konkurrerande företag har rätt att överklaga kommunens beslut om man anser att upphandlingen är felaktig.

– Efter det så vidtar avtalsskrivning med entreprenören och om inget händer så ska man börja riva. Man tar ett steg i taget, säger Lars Lindgren.

Rivningen kan tidigast påbörjas 6 augusti.