– Moderaterna ser hyresrätten som en viktig boendeform som ska finnas på samma sätt som det ska byggas bostadsrätter, säger Conradi.

Däremot, menar han, finns inget egenvärde i att de byggs i just kommunal regi. Han säger också att hyresrätter redan är den vanligaste boendeformen i flera stadsdelar.

– Det blir extra påtagligt i Hallonbergen, Rissne och Storskogen där de dominerar.

Enligt Axel Conradi är styrets motvilja att tillåta fler ombildningar ett tecken på en "vänstergir" i politiken.

Rubbet kan ombildas

Före valet förespråkade han att samtliga Förvaltarens hyresgäster ska erbjudas möjlighet att ombilda sin bostad. Den linjen står han fast vid.

– Det här är en fråga om hyresgästinflytande, säger Conradi och tillägger att fokus måste ligga på områden där hyresrätter dominerar.

Innebär Moderaternas förslag, rent teoretiskt, att Förvaltarens hyresrättsbestånd skulle kunna landa på noll, om alla hyresgäster visar intresse?

– I det mycket osannolika fallet att det skulle hända hade det blivit så. Men det är inte bara att hyresgästerna ska vilja ombilda, utan de måste ha ekonomiska förutsättningar för att ombilda.

Han poängterar att M inte är "principiellt emot" ett allmännyttigt bostadsbolag.

– Vi ser däremot inget egenvärde i att en så stor andel av invånarna bor inom det bolaget.