M: Kommunen för ”flata” kring ungdomsstöket

Oppositionsråd Martina Mossberg (M) tycker att Haninges kommunledning varit ”flata” gällande ungdomshänget i Haninge centrum.

  • Publicerad 15:45, 15 aug 2018

Polisen har tidigare vittnat om mer eller mindre öppna narkotikauppgörelser mellan vissa ungdomsgrupper i Haninge centrum, en kartläggning från kommunen visar att många nyanlända ungdomar hänger här och oppositionsrådet Martina Mossberg pratar om renodlad gängkriminalitet i centrum.

Kräver ”rejäla” insatser

”[Centrumledningen] menade att det största problemet som växt fram under senare år är allt fler ensamkommande i centrum som säljer droger och har interna uppgörelser, inte sällan där olika former av vapen är inblandade”, skriver Martina Mossberg i interpellationen, som hon skrev efter att hon själv träffat centrumledningen och tagit del av kommunens rapport.

– Min interpellation till kommunalråd Petri Salonen (C) rör varför kommunledningen tagit så lättvindigt på situationen. Politiken behöver kliva in och ta frågan i centrum på allvar. Här krävs rejäla insatser. Vi vill inte ha ett Haninge som är känt för stök och bråk, och där kunder känner sig attackerade i centrum. Det är helt oacceptabelt, säger Martina Mossberg till Mitt i.

Martina Mossberg menar att kommunledningen visat en ”flathet” i frågan.

– Petri Salonen har i fullmäktige sagt att ”vi” träffar centrumledningen och att vi haft så bra samarbete med centrumledningen. I verkligheten hade han inte ens träffat centrumledningen när han sade det.

Saknar mötesplats

Hon menar att stöket kommit och gått i centrum, och att det var fel att lägga ned ungkulturhuset Lakeside.

Hon håller också med kommunrapportens slutsats om att X-Cons Haninges stängda lokaler ökat ungdomshänget i centrum.

– Jag tror ju att vi behöver skapa en central mötesplats för Haninges äldre ungdomar. Kommunledningen borde anlita aktörer som X-Cons eller Fryshuset, som kan möta ungdomarna, säger hon.

Petri Salonen, som även är socialnämndens ordförande, tycker att Moderaterna överdrivit situationen i centrum.

– Jag tycker det är olyckligt att Haningemoderaterna använder så extremt hårt tonläge, och pratar om ungdomar i Haninge centrum som ”gängkriminella” och som ”tungt kriminellt belastade”. Den bilden ger inte polisen. De menar att de flesta som hänger i centrum är helt vanliga ungdomar.

Martina Mossberg har sagt att du aldrig hade träffat centrumledningen trots att du sade det i fullmäktige?

– Jag företräder ju Haninge kommun, och jag sade att vi i kommunen fört samtal med centrum när jag fick frågan. Och jag har träffat centrumägaren, väktarna och Mcdonalds ägare. Men jag har ingen anledning att gå in i tjänstemännens löpande trygghetsarbete, säger Petri Salonen.

Enligt Petri Salonen så fortsätter kommunen att försöka samverka i frågan.

– Vad jag förstår genom socialförvaltningen så har vi fortsatt tagit initiativ till insatser under loven. Höstlovet är en ganska stökig period där vi på olika sätt kan göra centrum lugnare. Utifrån situationen som finns så har vi rätt folk, säger han.