Illustration över Bo Aktivt område som ligger i södra delen av området. Foto: Kanozi Arkitekter

M fick stöd för att utreda delad Apelvägen

En delad detaljplan för Apelvägen ska utredas. Moderaterna fick stöd för sitt initiativ under veckans kommunstyrelsemöte.

  • Publicerad 17:02, 15 jan 2021

Moderaterna la under mötet ett så kallat ledamotsinitiativ från oppositionsrådet Anki Svensson.

Partiet vill dela detaljplanen för området strax söder om Strandtorget och bara gå vidare med Bo Aktivts del. Bo Aktivt står för de cirka 50 bostadsrätterna i hus för 55-plussare och med inglasad vinterträdgård.

– Under Allianstiden jobbade vi aktivt för att få till en sådan boendeform i Tyresö, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M).

Hennes initiativ fick stöd av alla partier förutom Liberalerna som yrkade på avslag och Miljöpartiet som inte deltog i beslutet, enligt Svensson.

S röstade för

Nu skickas uppdraget att bereda en delad plan till förvaltningen och kommer tillbaka som en fråga för kommunstyrelsen att ta ställning till.

– Det är inte säkert att vi får stöd då, men nu bereds det i alla fall.

Socialdemokraterna röstade för initiativet under veckans möte.

– Jag har ställt mig bakom att bereda alla ledamotsinitiativ som har kommit in. Jag tycker att det är en demokratisk viktig princip. Vi har inte tagit ställning till förslaget som sådant utan sagt ja till att det ska beredas, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Skickades tillbaka i november

I november togs ett minoritetsbeslut att skicka tillbaka Apelvägen för att utreda "konsekvenserna såsom ekonomi, avtal som kommun har ingått, påverkan på kommunens bostadsförsörjning för det fall detaljplanen inte antas".

– Under mötet fick vi beskedet av partier att det inte längre fanns ett stöd för planen. När man säger nej så ska man också veta vad man säger nej till, det är inte utrett, sa Anita Mattsson (S) till Mitt i Tyresö då.

Detaljplanen för Apelvägen skickas tillbaka

Röstade tidigare för hela planen

2018 röstade flera partier, som sedan dess ändrat åsikt, igenom hela detaljplanen. Det beslutet upphävdes senare i domstol. Hela planen skulle innebära cirka 230 lägenheter.

Moderaterna har sedan 2018 svängt i frågan.

– Vi känner att det är så mycket som har förändrats sedan dess att vi nu inte kan ställa oss bakom hela planen, säger Anki Svensson.

Hon nämner bland annat framkomligheten på Tyresövägen och brist på skolplatser.

– Infrastruktur och den kommunala servicen hänger inte med. Om vi låter bara Bo Aktivt bygga blir det ett lägre antal lägenheter och självklart kommer inte barnfamiljer att flytta in.

I höstas i kommunstyrelsen föreslog Moderaterna att planen skulle delas, vilket fick stöd av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.