NYA GREPP. Sankt Göransparken ska få ljusskulpturer och en belyst laddbänk för mobiler. Foto: Linda Gren

Lysande kottar ska göra parken tryggare

Varde ljus – men i ovanliga former. Stadsdelens testar nya grepp för att locka fler till Sankt Göransparken och få dem att känna sig tryggare.

  • Publicerad 19:00, 4 jun 2018

Kungsholmen stadsdel har under de senaste åren jobbat för att höja den upplevda tryggheten kring Stadshagen och Sankt Göransparken. Det har handlat om bättre belysning och att röja bland skrymmande buskar och snår.

Men man har också testat nya sätt, som stadsodling för att locka fler människor till parken. Åtgärder som slagit väl ut enligt Fredrik Ekroth, landskapsarkitekt på parkmiljöavdelningen.

– Jag tror det har blivit mer positivt. De åtgärder vi har gjort har folk tyckt varit bra, att man har fått en bättre överblick. Även odlingen har varit bra, det finns en handfull personer som är där för jämnan och sköter om dem, säger han.

Parken vid Fridhemsplan ska bli tryggare – med odlingar

Nu går man vidare med ytterligare nya grepp i det arbetet. Ljusskulpturer i form av kottar, som konstnären Johan Ström gjort, ska sättas ut på flera platser runt om i parken.

– Det kan eventuellt bli kottar eller något annat också. Dels lyser de så att det blir ljusare och trevligare kvällstid, sedan hoppas vi att de kan bli en attraktion till platsen som folk vill komma och titta på och på så sätt får vi fler människor i parken. Det kan bli väldigt fint, säger Fredrik Ekroth som även hoppas de kan locka barn till lek.

Ska bli fräschare

Men det är inte den enda ljussatsningen för att dra folk till parken. Det ska även sättas ut en bänk med inbyggd belysning där man också ska kunna ladda sin mobil.

– Vi tycker att bänken är intressant att testa. Den lyser också och är solcellsdriven. Vi tänker att vi vill försöka att locka dit ännu fler människor, säger Fredrik Ekroth.

Även rosplanteringarna på parktorget ska fräschas upp för att göra platsen mer inbjudande. Totalt handlar det om 600 000 kronor som stadsdelen söker centralt av staden för trygghetshöjande insatser. Målet är att genomföra åtgärderna i höst.

Även Rudbecksparken i Fredhäll ska få en släng av trygghetspengs-påsen från centralt håll är planen. Där handlar det om 1,2 miljoner kronor för att framförallt förbättra belysningen längs gångstråken i parken. Stadsdelen har sedan tidigare också avsatt 1,5 miljoner kronor för att bland annat rusta upp sittplatser, gångvägar och planteringar i parken.