Tillåten lutning. Den aktuella marken mellan Brommaplan och Klädesvägen. Foto: Anders Gustafsson

Lutningen vid Brommaplan inte godkänt med dagens mått

Man vill gärna tro att samma regler gäller överallt för hur mycket marken på ett torg får luta för att vara bekväm att gå på. Men så är inte fallet. På Brommaplan lutar en del av torget lutar så pass att andra regler hade gällt om det byggts i dag.

  • Publicerad 15:15, 29 apr 2022

En del av torget på Brommaplan lutar så pass att äldreorganisationen PRO reagerat, vilket Mitt i skrivit om.

När det blir vinter och halt ute har passagen i utkanten av Brommaplan, utanför Coop och mot Klädesvägen, en oroväckande lutning, enligt PRO.

Och trots att marken på platsen nyligen har åtgärdats för att luta mindre så lutar marken fortfarande en hel del.

När trafikkontoret efter att Mitt i ställt frågan gjorde en mätning på platsen den 31 mars, blev svaret att marken lutar mellan fyra och nio procent.

Det kanske inte säger så mycket, men om Brommaplan hade byggts i dag hade marklutningen inte godkänts. Reglerna säger att vid nyanläggning av allmän plats får lutningen maximalt vara två procent.

Regler saknas

Inget fel har alltså begåtts. Regler saknas helt enkelt för hur mycket mark på allmän plats får luta när marken inte är nyanlagd utan bara justerad, som på Brommaplan.

Hade det handlat om nyanlagd allmän mark hade andra krav ställts, som att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och att personer med rullstol kan förflytta sig utan hjälp.

Regler som alltså inte gäller för mark som med tiden kan behöva justeras, som på Brommaplan.

"Det enkla svaret är att Boverket inte har några regler kring säkerhet och lutning på allmän plats", skriver Maria Thuresson, jurist på Boverket, i ett mejl till Mitt i.

Redan i dag står det klart att marken lutar mer än de två procent som hade varit maximalt tillåten lutning om markplätten hade tagits i anspråk som en nyanlagd markplätt. Men hur stor skillnad vinterns utjämningsarbete på markplätten på Brommaplan har gjort kan kanske avgöras först en halkig vinterdag.

Lutregler

Befintlig mark, allmän plats: Regler saknas om maximal lutning.

Befintlig mark, privata tomter: Vissa krav finns för skydd mot olyckor men inga regler om lutningar.

Nyanlagd mark, allmän plats: Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna ta sig fram, personer med rullstol ska kunna förflytta sig utan hjälp. Marken får luta maximalt två procent.

Källa: Boverket

Visa merVisa mindre

I dag. Numera har gångplattorna på gångstråket mellan Klädesvägen och Brommaplan lagts om för att minska markens lutning. Foto: Anders Gustafsson