På lut. Tegelvillan har lutat sedan sommaren 2021. Men nu får det rivas. Foto: Claudio Britos

Lutande huset i kyrkbyn får rivas

Tegelvillan i kyrkbyn har lutat sedan förra sommaren. Men nu har rivningslov beviljats, trots dess kulturhistoriska värde.

  • Publicerad 09:15, 1 jul 2022

Mitt i Solna berättade i höstas om Solna kyrkbys lutande hus, vars ena sida i samband med restaureringsarbeten sjönk 1,5 meter.

Huset är avspärrat och belagt med användningsförbud.

Ägaren har velat bevara det och har ihop med flertalet entreprenörer sett över möjligheten att resa huset.

Men nu kan det alltså rivas. Byggnadsnämnden gav i måndags rivningslov trots att huset klassas som kulturhistoriskt värdefullt och står i ett område som är utpekat som en "sammanhängande kulturmiljö" av Solna stad.

I utlåtandet beskrivs förlusten av huset, alltså vid en rivning, som att "området förlorar en komponent från den epok som är tongivande i den moderna delen av Solna kyrkby".

Författarhem

Det framgår dock att skadorna på huset är så allvarliga att det inte går att rädda. Till detta förs säkerhetsrisken samt att marken det står på inte bedöms kunna bära tunga maskiner.

Tegelvillan är byggd på 40-talet och går under namnet Lagercrantzka huset.

Här bodde under många år författaren Olof Lagercrantz med sin fru Martina, barnen Marika (skådespelare) och David (författare).

Mitt i den 8 februari 2022. Foto: Faksimil