Kristina Lemon värnar om stugorna och vill att de ska vara tillgängliga för allmänheten. Foto: Stefan Källstigen

Lugnande besked om 1700-talshus i Österåker

Vid årsskiftet tog Österåkers golfklubb över skötseln av Hagbystugorna. Men Kristina Lemon och andra som engagerat sig i stugorna är inte övertygade om att lösningen är den bästa för 1700-talshusen. Nu kommer golfklubben med lugnande besked. – Vi kommer att se till så att stugorna återställs och det blir fint, säger klubbens ordförande Mats Lundin.

  • Publicerad 09:54, 18 nov 2020

Det är ett helhetsåtagande och de ska användas som det står i det gamla gåvobrevet

För tre år sedan ville dåvarande styrelsen för Österåkers hembygds- fornminnesförening (ÖHF) sälja Hagbystugorna, två små 1700-talshus som föreningen äger vid Österåkers golfklubb.

Men en majoritet av medlemmarna sa nej, eftersom man ansåg att det då inte fanns någon garanti att stugorna skulle bevaras.

Oro för stugorna

I stället blev lösningen att Österåkers golf fick arrendera stugorna. Kontraktet började gälla vid årsskiftet och klubben har ansvar för att hålla husen i skick. Men det lugnar inte lokaldebattören Kristina Lemon och andra som kontaktat Mitt i om stugorna.

– Området sköts inte alls, det är ett kulturvärde som står och förfaller, säger hon.

– Det är som om man vill att det ska försjunka i glömska.

Rappning som lossnat kan på sikt leda till fuktskador i de gamla husen – om de inte underhålls. Foto: Stefan Källstigen

Bo Hedenstedt, ordförande för ÖHF, håller inte med om kritiken:

– Jag vill påstå att de inte förfaller. Vi har kontrakt på att golfklubben som ska sköta dem och de har ju Hagbystugorna som symbol. Sedan kräver de naturligtvis en del omvårdnad, säger han.

Översyn i vår

När Mitt i besöker stugorna har rappning lossnat på det ena huset. Bägge stugorna är tillbommade, men ser rena och fina ut invändigt. Åtminstone den ena tycks för tillfället tjäna som förråd eller värmestuga för golfaktiviteter.

Hagbystugorna vid Österåkers golfklubb är det enda som idag återstår av Hagby by. Foto: Stefan Källstigen

Mats Lundin, ordförande för Österåkers golf, säger att en översyn är på gång:

– Det finns en del att att göra och det kommer ske under våren så fort det passar, men det ska göras på gammalt sätt, säger han.

Han är medveten om att rappning lossnat och är införstådd med platsens historiska värde.

– Det ska se ut som det var förut och vi kommer underhålla även inuti husen. Det är ett helhetsåtagande och de ska användas som det står i det gamla gåvobrevet – en stuga ska vara öppen för allmänheten så man kan se hur det var förr i tiden.

Vill göra fint

Han säger också att golfklubben kommer kunna lägga större resurser på att underhålla området än ÖHF haft.

– Det är viktigt att det ser fint ut.

Att ÖHF tidigare ville sälja stugorna berodde på att dåvarande styrelse ansåg att de ligger för långt från föreningens övriga fastigheter, och att man behövde pengar till övriga byggnader.

Ger kontraktet med golfklubben pengar över till föreningens övriga verksamheter?

– Nej, det är peanuts egentligen, säger Bo Hedenstedt.

– Det ger inget över till andra hus. Så pengar från en försäljning hade kommit väl till pass.

Att stugorna används i golfklubbens emblem borgar för att de kommer att bli väl omhändertagna, menar ÖHF:s ordförande. Foto: Stefan Källstigen

Stugor från 1700-talet

Hagbystugorna är vad som idag återstår av Hagby by.

Den ena stugan är åldersdaterad till 1725.

Stugorna användes som bostäder fram till 1950.

Stugorna donerades av Österåkers kommun till ÖHF 1986, med villkoret att ÖHF måste rusta dem, upplåta dem som "förenings- och utställningslokal" och hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Fram till 2019 användes stugorna som ateljé.

Intill Hagbystugorna finns lämningar från en boplats samt tre gravfält från yngre järnåldern.

Källa: Österåkers hembygd- och forninnesförening, ÖHF

Visa merVisa mindre