Dålig luft. Förskolan Grönkulla har för dålig luftkvalitet. Illustrationsbild. Foto: Mostphotos

Luften för dålig på förskola i Vällingby

Barn och personal på förskolan Grönkulla på Vällingbyvägen har alldeles för dålig luft i sina lokaler och luftflödena underskrider Folkhälsomyndighetens riktvärden. Det framgår i ett färskt föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

  • Publicerad 17:36, 26 okt 2020

Ventilationssystemet är bara anpassat för cirka 17 personer, men över 50 personer finns på förskolan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hävdar att kommunala Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) inte kommit till rätta med ventilationsbristerna och förelägger nu bolaget att ta fram åtgärder.

Rektorn inte fått ärendet

Rektorn vill inte kommentera hur dålig luftkvaliteten varit.

– Jag har inte fått ärendet. Jag får be om att få återkomma, säger hon till Mitt i.

Mitt i söker SISAB för en kommentar.