Lövstaverket hot mot dricksvattnet i fjorton kommuner

Det är inte bara i Hässelby motståndet växer mot planerna på ett nytt värmeverk på förorenad mark i Lövsta. Fyra kilometer bort ligger Görvälnverket som förser 630 000 invånare med dricksvatten . Placeringen innebär flera allvarliga risker, anser Norrvatten som driver vattenverket.

  • Publicerad 05:00, 10 maj 2019

Fortums och Stockholms stads planer på att bygga ett värmekraftverk med hamn i Lövsta i Hässelby får inte bara kritik från boende i området och Naturskyddsföreningen.

Fyra kilometer norr om det planerade värmeverket ligger Norrvattens vattenverk Görväln. Här förser man 630 000 invånare i Stockholm och Uppsala med dricksvatten från Mälaren.

Muddring  och utsläpp

– Vi har lämnat ett yttrande och vi skriver att det är en olämplig placering av värmeverket, säger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten.

Bland farorna som Norrvatten ser är att muddring i vattnet i Lövsta kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen. Dessutom kan sjötrafik till det framtida värmeverket leda till ökad risk för olyckor.

Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt

Helene Ejhed, Norrvatten

– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, säger Helene Ejhed.

– Visserligen är vattnets dominerade strömriktning ner från oss mot Lövsta, men det kan även komma strömmar uppåt.

2008 utsåg länsstyrelsen Östra Mälaren till vattenskyddsområde vilket betyder att vattenområdet där Görvälnverket ligger och där det nya värmeverket planeras ska skyddas särskilt mot föroreningar.

Flera vattenverk

I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre vattenverk som tillsammans med Görvälnverket förser 2,3 miljoner stockholmare med dricksvatten.

Vad skulle hända om vattnet ni tar upp blir förorenat genom exempelvis en olycka?

– I  värsta fall kan vi bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket, säger Helene Ejhed.

Hur längre räcker vattnet då?

– Vi har reservvatten att ta till. Det räcker en begränsad tid.

Fakta

Värmeverket ska ersätta kolkraftverk

  • Det nya värmeverket vid före detta Lövstatippen i Hässelby ska ersätta Hässelbyverket vid Hässelby strand i Stockholm.
  • Lövstaverket ska enligt planerna tas i bruk 2023.
  • Tanken är att marken där Hässelbyverket ligger sedan ska bebyggas med bostäder.
  • Det nya värmeverket i Lövsta byggs av Stockholm Exergi som ägs av Stockholms stad och Fortum.
  • Det nya verket i Lövsta behövs då staden ska stänga kolkraftverket i Värtan 2022.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre