Lotta Edholm (L): "Inför språkförskola för alla nyanlända barn"

Inför valet träffar vi alla förstanamn i partierna som vill vinna makten i Stockholm. Det här är Lotta Edholms och Liberalernas främsta mål efter valet.

  • Publicerad 09:30, 4 aug 2018

När det stort klart att det blev en rödgrön seger vid valet 2014 slog Liberalerna på stora trumman och utlovade att de skulle bli det mest aktiva oppositionspartiet. Något som gruppledaren Lotta Edholm tycker att partiet lyckats bra med.

– Det har vi nog uppnått och det är något som varit väldigt viktigt för oss. Dels rent demokratiskt, det behövs en aktiv opposition som pekar på en annan möjlig väg. Det gör också att majoriteten tvingas vässa sig, konkurrens är alltid bra.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Medan andra partier minskat i medlemsantal under de senaste 40 åren, har Liberalerna tillsammans Centerpartiet ökat under 2017 – något som är en tydlig effekt av att Liberalerna synts mycket, menar Lotta Edholm.

När det tidigare skolborgarrådet får frågan om hon siktar på att knipa tillbaka den posten i höst, kommer svaret blixtsnabbt: “Alltid”.

För Lotta Edholm är skolan och integration de viktigaste frågorna, och det första är en förutsättning för det andra, menar hon.

–  Skolan är viktig ur två liberala perspektiv, dels ger utbildning människor större möjlighet och frihet att skapa sina egna liv. Ett bra utbildningssystem är också grunden för ett fungerande välfärdssamhälle. Och som det ser ut i dag duger det inte.

Hur vill ditt parti öka intäkterna till kommunen utöver skatten?

– Vi vill sälja av mer mark för bostadsbygge. Det viktigaste är dock att fler jobbar och betalar skatt, då minskar också kommunens utgifter i form av försörjningsstöd. I dag tar det för lång tid för utrikesfödda att få jobb. Vi vill att SFI-undervisningen i Stockholm kopplas till specifika yrken, har man jobbat som skräddare i sitt hemland ska man kunna gå en språkkurs anpassad för det.

Lotta Edholm, Liberalerna. Foto: Linda Gren

Hur vill du förtäta Stockholm?

– Vi vill bygga tätt i slutna kvarter med verksamheter i bottenplan, det är yteffektivt. I många områden byggda efter 50-talet går folk bara hem och stänger dörren för att det på sin höjd finns en risig skogsdunge i närheten, som dessutom känns otrygg att röra sig i. Kvartersstrukturen ger större trygghet och mer folkliv.

Vad är ditt partis viktigaste förslag för att minska segregationen i Stockholm?

– Förbättra resultaten i skolorna i utsatta områden. Problemet är att rörligheten är stor i de skolorna, det kommer ständigt nya elever som försvinner. Man ska få välja skola, men det bör begränsas till en gång om året. De som bor i ytterstaden ska också kunna ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter, så att man kan göra bostadskarriär även i ett utsatt område.

Vilket är skolans största problem och hur vill du försöka lösa det under kommande mandatperiod?

– Kunskapsresultaten och studieron. Vi vill inrätta sociala team på skolorna. När det är stökigt i klassen ska inte läraren behöva hantera det, utan specialutbildad personal. Vi vill att Skolakuten, som finns för avstängda elever, byggs ut. Vi vill också införa obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Hur vill du minska bilköerna?

– Vi måste bygga östlig förbindelse för att leda bort trafiken som ska öster- och västerut bort från stan. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken, med fler spårvagnar eftersom de är kapacitetsstarka. Vi föreslår också en gång-och cykelmiljard under de kommande tio åren med fler banor, så att fler väljer bort bilen.

Äldre är en växande grupp, hur vill du förändra äldreomsorgen under kommande mandatperiod?

– Vi tycker att alla människor som är över 85 år ska ha rätt till äldreboende eller servicehus. Alldeles för många får avslag på sina ansökningar och när de överklagar får de ofta rätt. Äldre ska inte behöva gå till domstol när de känner att de inte kan bo kvar hemma. Vi vill också bygga fler vård-och omsorgsboenden och servicehus.

Vill ditt parti att fler privata företag driver skolor, friskolor och äldreomsorg i Stockholm?

– Vi är för människors rätt att välja. Det finns inget egenvärde i att bestämma om det ska bli fler eller färre privata företag, däremot är det ett absolut krav på att valfriheten blir kvar. Privata alternativ gynnar kvaliteten långsiktigt.

Lotta Edholm

Ålder: 53.

Bor: Vasastan.

Familj: En son på 21 år.

Gör: Gruppledare för Liberalerna i Stockholms stad.

Lön från Stockholms stad: 119 700 kronor i månaden.

Visa merVisa mindre

Lotta Edholm (L). Foto: Linda Gren

Lotta Edholm om sin personliga sak

Vi har bett alla vi möter att ta med en personlig sak som representerar den egna politiken. Så här säger Lotta Edholm om sina barnböcker:

"Läsning är grunden för all kunskapsinhämtning. Förskolan är enormt viktig för hur det går senare. Kommer man redan som 6-åring till skolan med ett mindre ordförråd blir det en enorm uppförsbacke. Böcker är ingången till kunskap och också roligt. Själv läste jag mycket för min son. Det är ett sätt att komma nära sitt barn. Men förskolan måste också ta sitt ansvar för att ge alla barn samma förutsättningar att senare ta till sig kunskap".

Visa merVisa mindre

Så vill Liberalerna förändra kommunalskatten

Liberalerna anser att kommunalskatten ska vara på en nivå som gör att stockholmarna får mer kvar i plånboken än idag, och skattepengarna ska användas rätt.

– En siffra nu är omöjligt att säga, Stockholm har exempelvis 50 miljarder kronor i skuld som måste tas hänsyn till. Men vi vill helt klart att skatten ska gå nedåt snarare än uppåt, säger Lotta Edholm.