Avverkning väntar. Bara ett fåtal träd blir kvar när bostäder byggs i slänten nedanför Gräsandsvägen. Foto: Google Maps

Lokal kritik mot att träd offras

Farsta stadsdelsnämnd tycker att det är ”beklagligt” att trädbevuxen mark ska bebyggas i Fagersjö, där Familjebostäder planerar 215 nya hyreslägenheter.

  • Publicerad 08:15, 29 jun 2022

Det finns stora asfaltytor i närområdet som borde ha kunnat gå att bygga på i stället, påpekar nämnden i sitt remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

Vänsterpartiet var dock enda parti att gå så långt som att kräva att förslaget bearbetas och tar större hänsyn till naturvärdena.

Stadsdelsnämnden är annars positiv till att Fagersjö får fler bostäder och lokaler.

Här ska byggas nya hyreshus