Försöker stoppa. Thomas Windahl och Leif Norin är två av hyresgästerna inom Hyresgästföreningens lokalavdelning Ådalen i Vällingby som arbetar för att stoppa projektet. Simon Safari, regionordförande i Hyresgästföreningen, anser att motståndet är olyckligt.

Lokal hyresrättsförening vill stoppa nybygge - av hyresrätter

En lokal hyresgästförening i Vällingby protesterar mot ett nybygge i centrum. Nu får de mothugg av sin egen centralorganisation " Vi upplevs inte som seriösa", säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

  • Publicerad 11:49, 13 okt 2021

Vi är tvärtom glada att det överhuvudtaget byggs

Det råder splittring inom Hyresgästföreningen i region Stockholm.

Detta efter att lokala medlemmar protesterar mot Svenska Bostäders planer på 114 hyresrätter på Ångermannagatan i Vällingby.

Lokalavdelningen HF Ådalen anser att det är fel att bygga bort grönområdet för de befintliga hyresgästerna. De har skapat nätverket "Nej till bostäder i korsningen Ångermannagatan och Multrågatan."

Kritisk. Simon Safari, regionordförande på Hyresgästföreningen, anser att protesterna i Vällingby är olyckliga. Foto: Pressbild/Hyresgästföreningen

Man delar ut flygblad och ber folk i området att skriva på namnlistor mot projektet.

Loggan pryder protestlistor

Hyresgästföreningens logga pryder flygbladen och protestlistorna. Det har fått Hyresgästföreningens regionledning att reagera. För dem är hyresrättsprojektet efterlängtat.

– Här driver enskilda och privatpersoner på motståndet. Men som medlem kan man inte gå emot vår kampanj. Vi måste bli en part som hjälper till i bostadsbyggandet och hjälper bolagen att hitta lämplig mark. Vi upplevs inte som seriösa om vi försöker stoppa ett hyresrättsprojekt på detta sätt, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Motstånd även vid Åkermyntan

Ett av Hyresgästföreningens största mål är just att få fram fler hyresrätter. Framförallt inom allmännyttan. Men även norr om Åkermyntans centrum motsätter sig medlemmar ett nytt hyresrättsprojekt.

– Men det är olyckligt när våra föreningar går i bräschen för motståndet. Vi är en folkrörelse som arbetar för fler hyresrätter. Vi är tvärtom glada att det överhuvudtaget byggs, säger Simon Safari.

Inflyttningen i Firman-projektet planeras till 2025

Eventuella omarbetningar ska ske av hyresrättsprojektet intill t-banespåren på Ångermannagatan innan detaljplanen sedan ska ut på granskning.

Stadsbyggnadsnämnden väntas besluta om detaljplanen nästa år.

Planerad byggstart är 2023/2024 med inflyttning 2025.

Visa merVisa mindre

Försöker stoppa. Leif Norin och Thomas Windahl är två av hyresgästerna inom Hyresgästföreningens lokalavdelning Ådalen i Vällingby som arbetar för att stoppa projektet (ett av kvarteren ska byggas på grönytan bakom dem på bilden). De har grundat nätverket "Nej till bostäder i korsningen Ångermannagatan och Multrågatan" och samlar in namn mot bostäderna. Foto: Stefan Källstigen

Stort engagemang

Enligt Thomas Windahl, en av hyresgästerna i Ådalen, står lokalavdelningen fast vid motståndet. Engagemanget tycks stort i kvarteret. 123 namnunderskrifter mot projektet har kommit in på en vecka.

– Hyresgästföreningen behöver utveckla sin syn på vad de menar med hållbar stadsutveckling. Förtätning, ovarsam exploatering av gröna ytor och livskvalitet bör vara självklara medlemsfrågor att driva. Självklart behövs nya bostäder, men frågan är var de ska byggas, säger Thomas Windahl.

"Kan inte både kräva och strypa"

Eva Lagerwall, Hyresgästföreningens ordförande i Vällingby, är inte oförstående till Ådalens hyresgäster, men säger att man inte står bakom motståndet.

– Jag gillar inte heller när det byggs för tätt. Men vi kan inte kräva med ena handen, och strypa med andra. Vi begär av aktörerna att de ska bygga hyresrätter, då kan vi inte protestera så fort det görs. Med alla ombildningar blir hyresrätterna ännu mer angelägna, säger hon.

Så är Hyresgästföreningen organiserad

Hyresgästföreningen har över 500 000 medlemmar som får råd och stöd i kontakt med hyresvärden. Organisationens vision är att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad såväl i dag som i framtiden.

Man är organiserad i fyra nivåer: lokalt, kommunalt, regionalt och på riksnivå. Till varje nivå utser medlemmarna förtroendevalda som fattar besluten i verksamheten.

De lokala hyresgästföreningarna är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet. De ska arbeta med inflytande, trygghet och gemenskap.

Hyresgästföreningarna på kommunal nivå inriktar sig på förhandling med hyresvärdar, lokal bostadspolitik och stöd för att utveckla lokalt engagemang.

Regionnivån ansvarar för att samordna de kommunala hyresgästföreningarna, med bostadspolitik, medlemsutveckling och stödjer medlemmar i deras relation till hyresvärdar.

Nationella nivån: Tar beslut om riktningen föreningen ska ta i framtiden. Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman.

Organisations förtroendemannaorganisationen består av cirka 10 000 förtroendevalda medlemmar.

Källa: Hyresgästföreningen

Visa merVisa mindre

10 000 bostäder årligen ska tas fram till och med 2030

Stockholms stad vill mellan 2010-2030 ta fram 140 000 nya bostäder för att mildra bostadskrisen. 70 000 bostäder ska vara klara till år 2025.

Just nu behövs 10 000 nya årligen. Men arbetet hackar. Bara 6 344 bostäder togs till exempel fram under pandemiåret 2020.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre