Salem centrum ska bli tryggare med polisens nya medborgarlöfte. Foto: Anders Björklund

Löftet: Polisen ska synas mer i Salem

Salem och Rönninge centrum ska bli tryggare genom mer närvarande polis, det är ett av polisens medborgarlöfte som nu klubbats igenom i kommunstyrelsen.

 • Publicerad 17:30, 16 feb 2017

Kommunstyrelsen i Salem har klubbat igenom det nya samverkansavtalet med polisen, i avtalet presenteras bland annat löftena till Salemborna för att få en tryggare kommun under 2017.

Narkotika, alkohol och tobak bland unga är en av de punkter som polisen identifierat som ett problem i kommunen. Framförallt tillgången till cannabis är stor, och de flesta som använder drogen är ungdomar. Polisen kommer därför att försöka strypa tillgången genom att själva vara synliga och försvåra för drogförsäljarna.

Polisen kommer även att bjuda in föräldrar för en föreläsning om alkohol och droger, genom att ge bättre information kan man minska användandet. Civilpolis kommer också genomföra minst två insatser för att begränsa narkotikabrott.

I Salem och Rönninge centrum upplever invånarna att det är otryggt, bland annat på grund av skadegörelse, högljudda ungdomsgäng och rykten om narkotikaförsäljning. För att öka tryggheten kommer polisen göra trygghetsvandringar under året för att få en bättre lägesbild av situationen samt kommer uniformerad polis göra insatser för upprätta god ordning och säkerhet. Enligt medborgarlöftet ska polisen besöka kommunen minst 44 gånger under 2017.

Det tredje löftet är att öka tryggheten i hemmiljön, detta genom att göra bostadsområden mindre attraktiva för brott. Antalet inbrott har ökat i kommunen, under 2016 nästan fördubblades antalet inbrott och inbrottsförsök jämfört med året innan. Genom grannsamverkan och utbildning ska polis och kommun nu få bukt på problemen.

Medborgarlöftena är utöver polisens vanliga arbete i kommunen. Andra brottsförebyggande insatser och vanliga larmutryckningar påverkas alltså inte.

Läs fler nyheter:

Fler väktare till Salem centrum

Kerstin och Bertil firade med guldkant

 

Fakta

Detta är medborgarlöftet till Salemborna

Ungdomsproblematik med droger, alkohol och tobak:

 • Synliga insatser av polis vid stora ”ungdomshelger”, så som Halloween och skolavslutningar.
 • Vid misstanke om droganvändning ska samverkansaktörer göra orosanmälan till socialtjänsten och polisen informeras.
 • Kommunen bjuder in till föreläsning av polisen om alkohol och droger för föräldrar,för att öka kunskapen.
 • Civilklädd polis kommer att genomföra insatser med socialtjänsten för att upptäcka narkotika användandet.

Trygghet i centrum:

 • Polisen och kommunen kommer att genomföra två trygghetsvandringar, för att få en bättre översyn av närområdet.
 • Kommunen ska åtgärda skadegörelse så snabbt som möjligt, samt göra polisanmälan, för att centrum ska se rent och fräscht ut.
 • Polisen  och kommunen gör krogtillsyn tillsamman en gång per år, för att få en tryggare miljö.
 • Samverkan Salem centrum ska ge polisen och kommunen en uppdaterad lägesbild genom att aktuella aktörer deltar på möten och vid behöv vidtar åtgärder.
 • Uniformerad polis ska vara synlig i Rönninge och Salem centrum vid 44 tillfällen, varav 38 besökstillfällen, 2 synlighetsinsatser och minst fyra besök av kommunpolis.
 • En trygghetskväll i Murgrönan där polis och kommun har dialog med medborgarna för att visa vad man kan göra tillsammans för att öka tryggheten.

Öka tryggheten i hemmiljö:

 • Genom en utbildning med kommun och polis ska grannsamverkan göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.
Visa merVisa mindre