Nekas. Mannen får inte tidsbegränsat straff. Foto: Mostphotos

Livstidsdömd man får inte tidsbegränsat straff

Den man som 2009 mördade sin exflickvän i Botkyrka dömdes till livstids fängelse i hovrätten. Nu har han ansökt om att få ett tidsbestämt straff, vilket avslås av domstolen.

  • Publicerad 07:00, 18 apr 2021

Det var 2009 som en man mördade sin exflickvän i norra Botkyrka genom att hugga henne ett 40-tal gånger med kniv över hela kroppen.

Han dömdes då till livstids fängelse vid Södertörns tingsrätt för mord, grov kvinnofridskränkning och två fall av våldtäkt. Domen överklagades till överinstansen, Svea hovrätt, som landade i samma beslut som tingsrätten.

Mannen har sedan dess suttit vid anstalten Salberga i Sala.

Nu har han ansökt om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbegränsat, vilket har prövats i Örebro tingsrätt. Men domstolen avslår hans ansökan.

Risk för återfall kvarstår

Till grund för sitt beslut har domstolen bland annat tagit hjälp av Rättsmedicinalverket.

De konstaterar att risken för att mannen ska återfalla i grov brottslighet ligger på en medelhög nivå, trots att han på senare år har uppvisat en positiv förändring i sitt sätt.

"Vid en sammanvägd bedömning av utredningen i ärendet finner tingsrätten att det än så länge finns en konkret och beaktansvärd risk för att [mannen] återfaller i brottslighet av allvarligt slag", skriver tingsrätten i domslutet.