Livet är mycket tuffare för tjejer

En jämförelse mellan 15-åringar i väster­ort visar att tjejerna mår avsevärt sämre än killarna.

  • Publicerad 11:44, 29 sep 2014

Unga tjejer i Sverige mår allt sämre, och tjejerna i västerort är inget undantag. Stockholms­enkäten innehåller en rad frågor som ställdes till niondeklassare i västerort under våren. Svar efter svar visar att unga tjejer har avsevärt sämre livskvalitet än unga killar.

Till exempel är endast 47 procent av tjejerna i Hässelby och Vällingby nöjda med sitt utseende, motsvarande siffra för killarna är 71 procent. 33 procent av tjejerna skulle vilja ändra mycket hos sig själva, jämfört med 18 procent av killarna. 26 procent av tjejerna tycker ofta att de inget duger till, motsvarande för killarna är 14 procent.

Ulla Danielsson är psykiatriker och har forskat vid Umeå universitet om könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa.

– Det kan handla om stress i skolmiljön, att de känner krav på prestation både inifrån och utifrån. Men det handlar också om samhällsstrukturerna i stort, kvinnor och tjejer har mindre handlingsutrymme, och får mindre plats.

Överskolläkare Marie Johannesson säger att staden arbetar med elevhälsoteam och hälsosamtal för att fånga upp de barn som mår dåligt. Hon tror att också ökade krav i skolan

och färre alternativ för att få jobb i framtiden för den som inte är studiemo-

tiverad är en del av förklaringen. Samtidigt måste föräldrarna vara tillgängliga.

– Som vuxen kan man prata om kraven som barnen lägger på sig själva och om att samhället har blivit tuffare att växa upp i, det kan lätta på trycket.

Frågorna ställdes till 511 ­niondeklassare i Hässelby och Vällingby under våren 2014.

Tjejer har mindre handlingsutrymme, och får mindre plats.