Till vänster en visionsbild av det planerade kvarteret i Kungens kurva och till höger Elisabeth Edsjö på föreningen Bums. Foto: Huddinge kommun/Eva Edsjö

Liten plats för barn att leka när Huddinge bygger tätt

I Huddinges nya riktlinjer för lekytor vid skolor och förskolor delas kommunen upp i olika zoner. Hur stor lekyta barnen får beror på var de bor.

  • Publicerad 16:44, 20 apr 2020

Nu klubbas nya riktlinjer för att säkerställa att barnen i Huddinge har tillgång till utemiljöer, men hur stora lekytor barnen får beror på var de bor. Kommunen har delats in i zoner och där det är som mest tätbebyggt och stationsnära behöver barnens lekytor bara vara hälften så stora som i glesbygd – och hälften så stora som Boverket rekommenderar.

Systemet är orimligt, enligt Elisabeth Edsjö, arkitekt och aktiv medlem i föreningen Bums – Barns utemiljö i staden.

–Det finns väldigt mycket forskning på att utomhusvistelse är otroligt viktigt för skolbarn. De blir friskare, kan koncentrera sig bättre, sover bättre och får färre sjukdomar senare i livet, säger hon.

–Behoven skiljer sig ju inte mellan områden, så delar man in i zoner är det ju nåt annat som styr. En ekonomisk kalkyl om man uttrycker det rått, där barnen kommer i kläm.

Men enligt kommunalrådet Nicholas Nikander (L) har riktlinjerna tagits fram för att skydda barnens rätt till utrymme när annat konkurrerar.

–När man bygger tätt blir det hård konkurrens om ytan. Det uppstår intressekonflikter och avgöranden, en större gård eller närmre till gården? Cykelbanor, bostäder eller lekytor?säger han.

Tätare än Gamla stan

När Huddinge växer under det kommande decenniet är det huvudsakligen tätt byggda statsliknande kvarter som planeras. Ett exempel är Kungens kurva, där kommunen planerar för 3 500 bostäder i en stadsbebyggelse som är fyra gånger tätare än Gamla stan. I detaljplanen för området har man inte avsatt egna tomter för förskolor, utan de planeras ligga i bottenvåningarna och dela innergårdarna med de boende. Och i den nya affärsstaden som planeras i Flemingsbergsdalen ska förskolebarnen och skolbarnen få hälften av den utomhusyta som Boverket rekommenderar.

–Flemingsbergsdalen, Kungens kurva och Vårby udde är alla områden med samma typ av problem. Man tittar på hur mycket man vill bygga, och sedan på hur mycket utrymme som finns kvar till barnen, säger oppositionsrådet Anders Lönroth (MP).

–Det är ett feltänk – man kan inte hoppa över den sociala och ekologiska hållbarheten bara för att nå sina ekonomiska mål.

I de tre zoner som Huddinge delats in i är det bara zon C som väntas följa Boverkets rekommendation, något som kritiserats av oppositionen.

– Är det nära pendeltågen prioriterar kommunen helt enkelt inte barnen. Men i tätbebyggda områden är behoven som störst, säger Anders Lönroth.

"Får inte bli norm"

–De nya riktlinjerna får inte innebära en norm där kommunen väljer att planera utifrån minsta möjliga friyta i respektive zon, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Nicholas Nikander håller med om att Boverkets rekommendationer ska eftersträvas, men menar att föräldrar som väljer att flytta till tätbebyggda områden är medvetna om förutsättningarna.

–Då ska det finnas andra typer av lekmöjligheter att ta del av istället. Det ska finnas parker och grönområden i närheten så att man har möjlighet att ta barnen någonstans, säger han.

Både Kungens kurva och Flemingsbergsdalen ligger strax intill naturreservat och planeras få parker mellan höghusen. Men det imponerar inte på Elisabeth Edsjö på Bums:

–Parker kan vara kompletteringar men en förskola kräver mycket personal och oftast har de inte mycket personal. Så att ha en egen gård går inte att ersätta med park.

Lekytans storlek beror på zon

Zon A: Den mest tätbebyggda och stationsnära miljön. Här ska friytan vara minst 20 kvm per barn i förskola och minst 15 kvm per barn i grundskola.

Zon B: Stationsnära lägen med relativt tät stadsmiljö. Här ska friytan vara minst 30 kvm per barn i förskola och minst 23 kvm per barn i grundskola.

Zon C: Mer glesbyggda delar av kommunen. Här följer kommunnen Boverkets rekommendationer och friytan ska alltså vara minst 40 kvm per barn i förskola och minst 30 kvm per barn i grundskola.

Riktlinjerna gäller vid nybygge och ändring av befintliga verksamheter.

Visa merVisa mindre