Kan västra Stockholm få Sveriges högsta skyskrapa? Foto: Läsarbild Kontur Arkitekter, White Arkitekter/Vivere Fastigheter, AMF Fastigheter och Sweco Architects

LISTA: Sex planerade megabyggen i västra Stockholm

Ett gammalt bryggeri kan bli bostäder, en helt ny stadsdel kan växa fram och kanske kan Sveriges högsta skyskrapor bli verklighet. Här är sex planerade byggen som skulle kunna förändra västra Stockholm dramatiskt.

  • Publicerad 05:00, 14 nov 2019

1. Gammalt bryggeri kan bli bostäder

Stora förändringar kan bli verklighet i Ulvsunda industriområde, Bromma. Pripps före detta bryggeri kan nämligen bli plats för 450 bostäder, hotell, torg och kontor.

Delar av bryggeriet föreslås bevaras, men i framtiden kan området bli en mötesplats för idrott och kultur, samt få flera nya kvarter med bland annat bostäder.

Så ska Pripps gamla lokaler förändra Ulvsunda

Mängder av förslag finns på ändringar i området, bland annat föreslås en strandpromenad på flytbryggor som ansluter till gångstråket vid Bällstaviken.

Projektet för att bygga om gator och parker för att förbereda för lägenheter väntas kosta 456 miljoner kronor.

Samråd pågår mellan 29 oktober till 10 december 2019. Under tiden finns möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Ett torg planeras invid tvärbanans hållplats Norra Ulvsunda. Illustration: Brunnberg och Forshed.

Så här ser det gamla bryggeriet ut nu. I dag består området mest av kontor och parkeringsplatser. Foto: Stockholm växer

2. Megaplaner för ny stadskärna

Sundbybergs stadskärna står inför sin största förändring på flera decennier. Hela stadsbilden väntas förändras dramatiskt efter planerad byggstart år 2022.

Men redan nu har man påbörjat arbeten med att lägga om ledningar i marken.

Vy från Landsvägen mot sydost. Bland annat har torgyta vid det nya Stationshuset blivit större. Nya byggnader visas som vita huskroppar. Illustration: AMF Fastigheter och Sweco Architects

Planen är att två järnvägsspår ska bli fyra genom centrala Sundbyberg. Spåren ska dras i en 1,4 kilometer lång tunnel och därmed kommer ungefär 30 000 kvadratmeter mark att frigöras. På den nya ytan tänker kommunen utveckla en ny stadskärna och bygga ett nytt resecentrum.

Planerna har hittills fått både ris och ros från stadens medborgare. Hittills har samråd hållits om första detaljplanen och just nu går kommunen igenom alla synpunkter som kommit in.

Vy från västra stationsentrén Sundbyberg station och torgytan framför, trafiknodens mittpunkt. Här planeras för smidiga byten mellan olika transportslag: kollektiva färdmedel och cykel. Stationshusets konstruktion är anpassad efter spåranläggningen under mark. Illustration: AMF Fastigheter/SwecoArchitects

Nya stationshuset – ”groteskt” eller ”stort och fint”?

Nätverkets kritik mot kommunens planer: ”Förfärligt”

 

Bildextra: Se nya bilderna för bygget ovanpå järnvägsspåren

3. 560 nya bostäder vid gammal trädskola

Staden har stora planer för Riddersvik i Hässelby.

Där Stockholm stads trädskola tidigare låg väntas nu flera förändringar. Planen är att bygga 560 nya bostäder, en förskola och ett vård- och omsorgsboende med 60 platser.

Visionsbild av framtidens Riddersvik. Illustration: White Arkitekter/Vivere Fastigheter

Enligt planförslaget ska det nya bostadsområdet bestå av ungefär 50 procent hyresrätter, vårdboendet inräknat, och 50 procent bostads- eller äganderätter.

Stadsbyggnadsnämnden har gett tummen upp för ett uppdaterat planförslag, där man tagit hänsyn till synpunkter som kommit in från medborgare. Förslaget skulle egentligen ut för granskning ännu en gång i december 2019, men tidsplanen har förskjutits något och väntas i stället bli av i februari 2020.

Nya förslaget för Riddersvik – så har planen ändrats

4. Höghus kan bli nytt landmärke

Ett 15 våningar högt bostadshus planeras mitt emot Spånga station.

Huset beskrivs som ett nytt landmärke för Spånga och i det nya bostadskvarteret skulle 165 lägenheter få plats.

I stadens vision för området ska Bromstensvägen på sikt omvandlas till ett ”urbant stråk” och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Men planerna på höghuset har mötts av kritik av de som bor i området. Nu återstår det att se hur staden går vidare med ärendet.

Illustration: Arkitema Arkitekter

15-våningshus i Spånga möts av kritik

5. Helt ny stadsdel kan växa fram

Ett nytt område kan växa fram mellan Akalla och Husby. Planen är att bygga cirka 1 400 lägenheter, ny skola, idrottshall, flera förskolor och kommersiella lokaler efter Finlandsgatan.

I dag är Finlandsgatan mest använd som genomfartsled, omringad av skog och några större kontorsbyggnader, men det kan alltså komma att förändras.

Exploateringskontoret har gett grönt ljus att besluta om att anvisa mark för att göra om genomfartsleden till en stadsgata.

Om exploateringsnämnden beslutar att klubba projektet väntas bygget börja år 2023 och vara färdigställt år 2027, enligt preliminära planen.

Ny stadsdel kan växa fram mellan Akalla och Husby

6. Sveriges högsta skyskrapor

Sist, men absolut inte minst, kan Hagalund i Solna få Sveriges högsta skyskrapor.

Det är Well fastigheter som vill bygga de två enorma husen i Hagalunds industriområde vid Repslagarevägen. De skulle bli 82 våningar vardera och nå 260 meter över havet, det skulle göra husen högre än Turning Torso och dubbelt så höga som Norra tornen i Vasastan.

Totalt kan Hagatornen svälja 2 000 lägenheter och även ge plats åt restauranger och andra kommersiella lokaler.

Men om projektet Hagatornen ens blir av ligger det sannolikt flera år fram i tiden.

Illustration: Kontur Arkitekter

Illustration: Kontur Arkitekter 

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Polisen har fått "intressanta vittnesmål" efter skott mot buss

Nyheter Besök i Hallonbergen bar frukt "Intressanta vittnesmål" har inkommit efter fredagens skott mot en buss i Hallonbergen, uppger polisen. På måndagseftermiddagen hade ingen ännu gripits misstänkt för gärningen.tisdag 4/10 8:50

Bussbolaget om skjutningen: "Svårt att skydda sig"

Nyheter SL-buss träffades av kulor i Hallonbergen Skjutningen mot en buss i Hallonbergen är en väldigt allvarlig händelse, säger Christer Ekelund på bussoperatören VR. Samtidigt är det svårt för förarna att skydda sig när sådana händelser väl sker.måndag 3/10 16:30

Så kulturboostar du inför höstmörkret

Nyheter Stor guide: ✓Konstutställningar ✓Författarkvällar ✓Livemusik ✓Barnteater Nu drar kulturhösten i gång i Sundbyberg. Här finns allt från konstutställningar till livemusik och teater för att skapa lite liv i luckan när mörkret faller på.måndag 3/10 11:42