PÅ GÅNG. Trafikverket planerar att genomföra flera stora trafikarbeten i Stockholms län i sommar. Foto: Mikael Andersson/Karta:Google Maps/Grafik: Klas Johansson

LISTA: Här är sommarens stora trafikarbeten

Sommaren i Stockholm är trafikarbetenas högsäsong. Väntar kaos när så många är hemma? Nej inte nödvändigtvis, tror Trafikverket.

  • Publicerad 14:59, 5 jun 2020

Som vanligt väntar fler stora trafikarbeten i sommar. Enligt Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket är Getingmidjan sommarens största projekt.

I år är det tredje och sista sommaren som tågrälsen mellan Stockholms central och Stockholms södra ska renoveras för att hålla i ytterligare 80 år.

– Vi gör en totalavstängning i åtta veckor, men den påverkar ändå mindre i år än tidigare år eftersom färre åker tåg nu. Men det är det arbetet som innebär störst förändringar om man vill resa i sommar, säger Helena Sundberg.

Andra stora arbeten på gång är den nya Skurubron i Nacka samt en bytespunkt för kollektivtrafiken i Arninge, Täby.

– Där har vi lyckats göra utformningar så att bilarna har full framkomlighet under byggtiden. Det är lite lägre hastigheter men det påverkar inte trafiken så mycket. Det finns många arbeten vi lyckas göra utan att stänga av.

"Har lett till omplanering"

Hon säger att det är svårt att sia om stockholmarna kommer vara ute i biltrafiken mer än vanligt när många väljer att "hemestra" i sommar. Men även om det skulle bli så har man vid flera trafikarbeten omledning eller parallella vägar för bilarna att köra på.

Coronapandemin har påverkat de flesta branscher i landet, men för Trafikverket verkar mycket flyta på bra.

– Coronaviruset har lett till en del omplanering, men det finns en del fördelar. Exempelvis där vi jobbar på Ekerövägen har vi fått mer tid för att spränga vid Lindö tunnel, vilket har lett till att man kan arbeta snabbare just eftersom det har varit mindre trafik på vägen, säger Helena Sundberg.

Tolv stora projekt i sommar:

Mälarbanan

Mellan den 4 juli och 27 juli kommer pendeltågssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg vara avstängd. Detta då Trafikverket bygger ut Mälarbanan från Tomteboda till Kallhäll. Två spår ska istället bli fyra, och hela järnvägsanläggningen byts ut till nytt. Pendeltågsresenärer hänvisas till ersättningsbuss för tunnelbanans blå linje som förstärks.

Getingmidjan

För tredje och sista sommaren i rad fortsätter upprustningen av Getingmidjan, tågspåren mellan Stockholms central och Stockholms södra. Arbetena pågår mellan den 22 juni och 17 augusti.

E18: Sträckan mellan Danderyds kyrka och Lahäll

Kollektivkörfälten ska breddas och förbättras. Ett ITS-system med nya portaler byggs längs sträckan med syfte att varna för köbildning. Kollektivtrafikkörfälten har stängts i båda riktningarna och bussarna kommer att köra i de vanliga körfälten från april till oktober. Hastigheten har sänkts till 70 km/h.

E18: Trafikplats Arninge

500 meter i vardera riktning från trafikplats Arninge byggs det busshållplatser samt en gångbro över motorvägen. Bron ska binda samman Roslagsbanan med busstrafiken. Mellan den 27 juni och 7 augusti kommer endast ett av två körfält vara öppet i vardera riktning. För att bygga gångbron krävs även att E18 stängs av, därför leds trafiken sedan april om på en tillfällig förbifart väster om E18.

Väg 265: Häggvikstunneln

Under vecka 27 till 31 både i år och 2021 kommer stora underhållsåtgärder göras vid Häggvikstunneln på väg 265. Sommaren 2020 stängs den västergående tunneln av mot E4:an, och trafiken leds över till det östergående tunnelröret där trafiken kommer gå dubbelriktad. Hastigheten kommer vara nedsatt. Under sommaren 2021 kommer motsvarande arbete göras i den östergående tunneln.

Väg 261: Ekerövägen

Ekerövägen breddas för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i riktning mot Ekerö. Störst påverkan är det mellan Lindö tunnel och Edeby, samt mellan Edeby och Nockeby. Fram tills september kan trafiken stoppas för sprängningar vid Lindö tunnel. Under sommarmånaderna kan det sprängas tre gånger per dag: måndag-torsdag klockan 10.00, 13.00 och vid behov även klockan 19.30.

E4/E20: Essingeleden

Flera broreparationer ska göras vid bland annat trafikplats Nyboda, Kristineberg och på Karlsbergsbron. Vid trafikplats Fredhäll pågår det under sommaren tre olika arbeten vilket kommer påverka trafiken båda dag- och nattetid, bland annat kommer avfartsrampen vid trafikplats 160B vara avstängd mellan den 5 och 12 juli.

E4/E20: Vårby och Bredäng

Flera arbeten pågår mellan Vårby trafikplats och Bredängs trafikplats för bygget av den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm. Den befintliga bron vid trafikplats Lindvreten ska rivas och ersättas av en större cirkulationsplats. Förbi arbetsplatsen är det sänkt hastighet. Den södergående avfartsrampen vid trafikplats Lindvreten södra stängdes den 29 maj och kommer inte öppna igen. Trafiken hänvisas till avfarten i den nya trafikplatsen Lindvreten Norra.

Väg 73: Trångsund

Vid trafikplats Trångsund kommer ett utbyte av brofogar på avfartsrampen göras. Avfartsrampen i norrgående riktning är avstängd. Den norrgående vägtrafiken till Trångsund/Farsta leds om vid trafikplats Skogås och hänvisas till Gamla Nynäsvägen. Arbetet kommer att medföra buller i kortare perioder. Detta gäller mellan den 18 maj och 19 augusti.

Väg 226: Mellan Huddinge gymnasium och Stuvstaleden/Ågestavägen

En ny gång- och cykelväg, ett nytt busskörfält och en tydligare barriär i mitten av vägbanan. Sänkt hastighet och begränsad framkomlighet, även om båda körfälten hålls öppna i vardera riktningen. Arbetena som påverkar trafiken beräknas vara klara i november.

Väg 275: Skattegårdsvägen/Bergslagsvägen

Förberedande arbeten inför bygget av en ny cirkulationsplats. Skattegårdsvägen väster om Bergslagsvägen stängs av för biltrafik samt gång- och cykeltrafik från den 31 maj till och med 2023. Trafiken hänvisas under tiden till Lövstavägen och Krossgatan.

Ny cirkulationsplats

En ny rondell byggs vid korsningen Elektravägen/Västbergavägen. Västbergavägen kommer vara avstängd i norrgående riktning från söder om Elektravägen till Kontrollvägen. Elektravägen kommer stängas av till och från Västbergavägen, först östra anslutningen sedan västra. Även buss 726 och 809 påverkas. Detta sker mellan den 24 maj och 30 augusti.