Lista: Här är SL:s alla nya bussförändringar

Majoriteten i Region Stockholm har beslutat om mer och fler bussar i SL-trafiken nästa år. Totalt blir det drygt 162 000 nya avgångar. Här är hela listan.

  • Publicerad 15:55, 20 nov 2019

Igår, tisdag, beslutade den blågröna majoriteten i Region Stockholm om trafikbudgeten för 2020.

Bland annat vill man få till en breddad och utökad busstrafik. Detta blir möjligt med 162 669 fler avgångar.

– Att vi trots tuffa ekonomiska tider kan prioritera en utveckling av busstrafiken känns bra. Även om önskemålen alltid är större än resurserna tas nu ännu ett steg för fler bussavgångar i SL-trafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL i ett pressmeddelande.

Snabb som en leopard

Under gårdagen presenterades en idé om att stombusslinje 4 ska ska bli en expressbusslinje som ska köra i leopardfart mellan Radiohuset och Gullmarsplan.

Fyrans buss ska bli 20 minuter snabbare: "Som en leopard"

Samtidigt pågår tester med självkörande bussar i reguljär linjetrafik och ett arbete med att införa fler elbussar i SL-trafiken.

– Med utökad, utvecklad och bättre busstrafik kan vi bättre underlätta för människor att få ihop sina vardagspussel och bidra till ökat mänskligt liv och rörelse, säger Kristoffer Tamsons (M).

Här startar SL två nya busslinjer

Pendlarbusslinjer

Utöver det finns det en satsning på två helt nya tvärgående pendlarbusslinjer i budgeten. En mellan Tyresö och Telefonplan via Älvsjö, den andra mellan Danderyds sjukhus och Kista via Arninge. Kostnaden för dessa landar på 20 miljoner kronor.

De flesta förändringarna sker i samband med att den nya vintertidtabellen börjar gälla den 15 december.

MER OCH FLER. Region Stockholm vill att busstrafiken i länet ska utvidgas rejält. Foto: Mikael Andersson

Här är alla bussförändringar

STOCKHOLMS INNERSTAD

Linje 56 Stora Essingen – Hornsberg
På grund av lågt resande dras de två sista kortturerna i bägge riktningarna Fridhemsplan – Nordenflychtsvägen in alla dagar.

Linje 57 Sofia – Karolinska sjukhusetLinje 67 Frösundavik – SkansenLinje 72 Frihamnen – Odenplan
Stora arbeten på och omkring Solnavägen kommer flera år framåt att störa framkomligheten. För att minska störningskänsligheten genomförs en ny trafiklösning. Linje 67 får ändrad sträckning och går sträckan Blockhusudden – Odenplan. Norr om Odenplan förs trafikuppgifterna över till linje 57 och 72. Linje 57 får ändrad sträckning och går från Hötorget hela Sveavägen – Uppsalavägen – Frösundaleden – Kolonnvägen – Gustav III:s boulevard och fram till Frösundavik. Linje 72 får ändrad sträckning och förlängs att gå Frihamnen – Odenplan – Karolinska sjukhuset via Tomtebodavägen.

Linje 67 Frösundavik – SkansenLinje 69 Centralen – Blockhusudden/Kaknästornet
En ny trafiklösning på Djurgården genomförs för att skapa stabilare och mindre störningskänslig trafik och som bättre möter upp resenärsefterfrågan. Linje 69 kortas av och går Centralen – Djurgårdsbrunn. Linje 67 förlängs från Skansen via Djurgårdsvägen till Blockhusudden och övertar därmed delar av linje 69:s uppgifter. Vid Blockhusudden tas hållplatserna Isbladskärret och Sjöstugan bort och trafikeras ej.

Linje 93 Slussen – Jarlaberg
En avgång i vardera riktningen i veckorna dras in pga. lågt resande. Utbudet natt mot lördag, sön- och helgdag blir oförändrat.

SÖDERORT

Linje 133 Liljeholmen – Ekensberg
Utbudet utökas under rusningen i veckorna. Utbudet ökar även under helgerna från 20- till 15-minuterstrafik.

Linje 134 Liljeholmen – Östbergahöjden
Utbudet på lördagar utökas genom att 18-minuterstrafiken startar tidigare från ca 10:30.

Linje 143 Älvsjö station – Högdalen
En ny tidig avgång på vardagsmorgnar från Högdalen införs.

Linje 145 Älvsjö - Årstaberg – Liljeholmen
Då linje 160 kommer att förkortas så att sträckan Årstaberg-Liljeholmen ej trafikeras överförs denna trafik till linje 145 som får ett ökat utbud just denna sträcka.

Linje 147 Liljeholmen – Hökmossen
Linjen får en ny avgång från Liljeholmen och från Hökmossen kvällstid på lördagar.

Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng ​​​​​
Två avgångar, en på morgonen och en på kvällen dras in på grund av lågt resande. Resenärerna hänvisas till tidigare avgång eller till T-banan.

Linje 160 Gullmarsplan – Årstaberg/Liljeholmen
Linjen får en ny linjesträckning i den meningen att den alltid går Gullmarsplan – Årstaberg, utan att vissa turer fortsätter till Liljeholmen. Den trafik som tidigare fortsatt till Liljeholmen förs över till linje 145 som får ett motsvarande utökat utbud.

Linje 165 Liljeholmen – Farsta centrum
Två nya eftermiddagsavgångar från Liljeholmen införs måndag – fredag.

Linje 167 Älvsjö station – Farsta centrum
Linjen får en ny avgång på eftermiddagen veckodagar.

Linje 188 Gullmarsplan – Sköndal
Utbudet utökas på sommaren med flera nya avgångar under högtrafik för- och eftermiddag måndag – fredag.

Linje 192 Stockholm C – Fruängen
Avgången 00.50 från Centralen dras in då tunnelbanan söderut avgår från T-Centralen kl 00.53 på vardagar. Resenärer hänvisas till tunnelbanan och eller linje 147.

Linje 749 Liljeholmen – Södertälje centrum
Nya avgångar på linje 749 under rusningstid, fyra avgångar per riktning.

Ny Linje 803 Tyresö – Älvsjö – Telefonplan
Ny tvärgående linje från Tyresö centrum till Telefonplan (via Älvsjö). Huvudsyftet med den nya linjen är att avlasta Gullmarsplan i samband med kommande utmaningar i terminalkapaciteten och erbjuda en ny snabb tvärgående koppling från Tyresö till pendeltåget i Älvsjö och tunnelbanan i Telefonplan. Linjen kommer att trafikera under rusningstider.

Linje 892 (Stockholm C –) Gullmarsplan – Jordbro station
Linjen kommer inte att trafikera till/från hållplats Söderbyleden. De resenärer som idag använder hållplats Söderbyleden hänvisas till alternativa hållplatser Klockarleden eller Brandbergen C.

Linje 893 Stockholm C – Tungelsta
Linjen kommer att trafikera Vega station och Vega allé istället för Torfastleden och Söderbyleden. Linjen ersätter pendeltåget nattetid till Vega station. Hållplatserna Kvarntorps industriområde och Torfastleden ersättas av den nya hållplatsen på Vega allé (Nakterhusvägen) och alternativet för resenärerna till/från Söderby gård blir Evertsbergsvägen med linje 892

VÄSTERORT

Linje 514 Häggviks handelsplats – Spånga station
Linjens sträckning mellan Häggvik och Sollentuna tas bort och ersätts av linje 522 för att få en bättre punktlighet på linjen. Samtliga turer på linjen kommer också att trafikera nybyggnadsområdet Kista gård, som tidigare bara trafikerats under dagtid på vardagar, vilket innebär att Kista gård får trafik hela trafikdygnet.

Ny snabblinje (BRT-linje)
Ny linje kommer att trafikera mellan Stora torget och Akalla, i väntan på framtida tunnelbana mellan Barkarbystaden-Akalla. Linjen kommer att köra på ett prioriterat busskörfält och tas i drift under 2020, när infrastrukturen finns på plats.

PaketlösningNy Linje 129 Solna C – BrommaplanLinje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan
För att förbättra punktlighet och pålitlighet får linje 509 får ny linjesträckning och trafikerar sträckan Danderyds sjukhus – Solna centrum.

Ny linje 129 tar över linje 509 trafikeringsuppgift mellan Solna centrum – Brommaplan.

BOTKYRKA

Linje 702 Hallunda centrum – Kvarnhagen
Trafikförvaltningen justerar utbudet efter efterfrågan på morgonen och drar in två avgångar. Dessa resurser flyttas istället bl a till linje 738 som får ett ökat utbud med en ny avgång på morgonen. Sträckan Fittja – Kvarnhagen respektive Kvarnhagen – Fittja får kvällstrafik till ca kl 23.30 vardagskvällar. En ny avgång införs och ett antal i dag befintliga avgångar förlängs sträckan Fittja - Kvarnhagen respektive Kvarnhagen – Fittja.

Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter
De turer som börjar/slutar vid Tullinge station förlängs så att alla turer går till/från Tumba. Detta eftersom linje 726 ej trafikerar sträckan Tumba – Tullinge pga. framkomlighetsproblem.

Linje 715 Tumba station – Solbo
Utbudet i veckorna utökas så att avgångarna från Tumba ca kl. 22.39 och från Solbo ca kl. 22.55 går alla veckans dagar.

Linje 716 Tumba station – Bremora
Utbudet i veckorna förändras på morgonen från Bremora och Skäcklinge genom att två avgångar med linje 716 ersätts med nya avgångar på linje 717 respektive 719. En ny avgång från Tumba införs tidig eftermiddag

Linje 719 Skäcklinge – Tumba station
Linjen får nya avgångar på lördag och söndag under eftermiddag från Tumba och förmiddag/dag från Skäcklinge. Detta för att avlasta linje 716.

Linje 721 Tullinge station – Lida
Halvtimmestrafiken förlängs en timme på vardagskvällar. På helger utökas kvällstrafiken så den motsvarar trafiken i veckorna.

Linje 725 Tumba station – Nytorp
Turtätheten utökas på vardagar mellan Söderby Park och Tumba. Från 15- till 7,5- minutertsrafik mellan kl. 07.00 – 09.00 och i andra riktningen mellan kl. 16.00 och 18.00.

Linje 726 Fridhemsplan – Tumba station
Sträckan Tumba – Tullinge trafikeras ej idag av linje 726 på grund av framkomlighetsproblem. Linjen startar/slutar därmed i Tullinge istället för Tumba. Den trafik som utförts av linje 726 sträckan Tumba – Tullinge utförs istället av linje 713. Denna ändring blir permanent.

Linje 738 Tumba station – Norsborg
En ny avgång på vardagsmorgnar från Norsborg sätts in för att minska trängseln.

DANDERYD

PaketlösningLinje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhusetLinje 526 Sergels torg – Edsberg
Linje 607 kortas av och trafikerar endast Danderyd – Sollentuna. Sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset förs över till linje 526. Punktligheten förväntas bli bättre då linjen blir uppdelad och inte lika störningskänslig. Linje 526 dras in på sträckan Edsberg – Sollentuna, trafiken på sträckan förs över till linje 607, även delen mot Sergels torg dras in. Istället tar linjen över nuvarande linje 607 trafikuppdrag på sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset. Linjen får trafik hela trafikdygnet. För att underlätta för de skolungdomar som använt linjen mellan de norra och södra delarna av Sollentuna förlängs enstaka turer på linje 526 till och från Rudbecksskolan, anpassat till skolans start- och sluttider.

HALLSTAVIK

Linje 639 Stockholm – Hallstavik
Några turer under eftermiddagens högtrafik förlängs till att sluta vid Västertorp under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 18:55 från Sthlm förlängs från Rimbo till Hallstavik. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under sommartidtabellen.

EKERÖ

Linje 176 Mörby station – Stenhamra
Linjen får ny linjesträckning och kommer trafikera Ekebyhov-Ekvägen istället för Ekerö centrum. Förändringen innebär att byte till 309, 311 och 312 alltid sker i Ekebyhov. Förändringen är också anpassad till kommande ombyggnationer av Ekerövägen.

Linje 338 Brommaplan – Ilända
Avstigningsrestriktionerna på linjen mellan Svanhagen och Brommaplan tas bort. Från Brommaplan mot Ilända är det idag inte tillåtet med avstigning till Svanhagen, från Ilända till Svanhagen är det endast påstigning i fall bussen stannat för avstigning.

HANINGE

Linje 826 Jordbro station – Albyberg
Linje 826 får fler avgångar på vardagar under både vinter- och sommartidtabellen. Linjen får 60-timmestrafik i båda riktningar mellan ca 08.00-15.00.

Linje 849 Ösmo centrum – Muskö
Linje 849 får två nya avgångar från Hyttan via Guldbodavakten mot Ösmo ca kl. 17.37 och 20.37.

Linje 892 (Stockholm C –) Gullmarsplan – Jordbro station
Linjen kommer inte att trafikera hållplats Söderbyleden. De resenärer som idag använder hållplats Söderbyleden hänvisas till alternativa hållplatser Klockarleden eller Brandbergen C.

Linje 893 Stockholm C – Tungelsta
Linjen kommer att trafikera Vega station och Vega allé istället för Torfastleden och Söderbyleden. Linjen ersätter pendeltåget nattetid till Vega station. Hållplatserna Kvarntorps industriområde och Torfastleden ersättas av den nya hållplatsen på Vega allé (Nakterhusvägen) och alternativet för resenärerna till/från Söderby gård blir Evertsbergsvägen med linje 892.

HUDDINGE

Linje 704 Fruängen – Björnkulla
Trafikförvaltningen utökar utbudet på vardagar genom att sätta in nya avgångar från Fruängen och Björnkulla.

Linje 709 Huddinge station – Länna handelsplats
Trafikförvaltningen justerar utbudet till och från Gladö kvarn i veckorna. Morgonavgången från Balingsnäs ca kl 07.05 förlängs och startar i Gladö kvarn. En ny avgång införs från Huddinge station respektive Gladö i slutet av eftermiddagen. Den första avgången på helger mot Gladö kvarn från Huddinge centrum dras in då den har låg beläggning.

Linje 710 Skärholmen – Sörskogen
På helger under förmiddag och eftermiddag får linje 710 ett ökat utbud på sträckan Skärholmen – Kungens kurva och tillbaka.

Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter
De turer som börjar/slutar vid Tullinge station förlängs så att alla turer går till/från Tumba. Detta eftersom linje 726 ej trafikerar sträckan Tumba – Tullinge pga. framkomlighetsproblem.

Linje 714 Huddinge station – Fredriksdal
Linjen får utökat utbud måndag – fredag med en avgång på eftermiddagen från Huddinge och en avgång på morgonen från Fredriksdal.

Linje 726 Fridhemsplan – Tumba station
Sträckan Tumba – Tullinge trafikeras ej idag av linje 726 på grund av framkomlighetsproblem. Linjen startar/slutar därmed i Tullinge istället för Tumba. Den trafik som utförts av linje 726 sträckan Tumba – Tullinge utförs istället av linje 713. Denna ändring blir permanent.

Linje 892 (Stockholm C –) Gullmarsplan – Jordbro station
Linjen kommer inte att trafikera till/från hållplats Söderbyleden. De resenärer som idag använder hållplats Söderbyleden hänvisas till alternativa hållplatser Klockarleden eller Brandbergen C.

Linje 893 Stockholm C – Tungelsta
Linjen kommer att trafikera Vega station och Vega allé istället för Torfastleden och Söderbyleden. Linjen ersätter pendeltåget nattetid till Vega station. Hållplatserna Kvarntorps industriområde och Torfastleden ersättas av den nya hållplatsen på Vega allé (Nakterhusvägen) och alternativet för resenärerna till/från Söderby gård blir Evertsbergsvägen med linje 892.

JÄRFÄLLA

Ny snabblinje (BRT-linje)
Ny linje kommer att trafikera mellan Stora torget och Akalla, i väntan på framtida tunnelbana mellan Barkarbystaden-Akalla. Linjen kommer att köra på ett prioriterat busskörfält och tas i drift under 2020, när infrastrukturen finns på plats.

Linje 548 Kallhälls station – Stäket (–Ängsjö friluftsgård)
Linjen får utökad turtäthet dagtid, kvällstid och helger samt fler turer till Ängsjö friluftsgård på helger. Från dagens utbud med 60-minuterstrafik mellan ca kl 10.00–13.00, kl 20.00– 23.00 och helger mellan ca kl 10.00–20.00 utökas turerna att trafikeras med 30- minuterstrafik. Linjen planeras också att få passning till sista pendeltåget på fredags- och lördagskvällar.

LIDINGÖ

Linje 206 Ropsten – Gångsätra gård
Linjen får ändrad linjesträckning och förlängs till Larsberg istället för att gå till hållplats Gångsätra gård på Lerbovägen. Gångsätra gård trafikeras istället av linjerna 238, 923 och 921.

Linje 221 Ropsten – Högsätra
Linje 221 får delvis ändrad linjesträckning under dygnet. Under de tider som linje 206 trafikerar Larsberg startar linje 221 i Larsberg i stället för Högsätra och trafikerar därmed ej Högsätra. Utanför dessa tider trafikerar linje 221 som vanligt Larsberg- Högsätra.

Linje 233 Larsberg – Rudboda
Med anledning av lågt resande och dålig resandeutveckling så avvecklas linje 233 med hänvisning till befintliga linjer samt tillkommande byte i Lidingö centrum. I samband med en nedläggning av linje 233 ses möjligheten att underlätta byte och passning mellan befintliga linjer vid Lidingö centrum över.

Linje 238 Näset – Högsätra
Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

Linje 921 Servicehuset Tor – Käppala
Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

Linje 923 Högsätra – Servicehuset Tor
Linjen får ny linjesträckning och går via Lerbovägen i och med att Mjölksurrevägen öppnat för trafik.

NACKA

Linje 402 Slussen – Nacka forum, stadshuset
Utbudet på sommaren (ej högsommar) utökas på vardagsmorgnar och eftermiddagar. Under högsommaren utglesas trafiken under motsvarande tider.

Linje 402X Slussen – Nacka gymnasium
Linje 402X får en genare linjesträckning via den nya trafikplatsen Kvarnholmen och får en ny ändhållplats vid vändplanen vid Nacka gymnasium. Avgångarna som idag startar vid Nacka gymnasium mot Slussen på morgonen kortas av och startar vid Tre kronor

Linje 405 Moa Martinssons torg – Ektorp centrum
Linjen får ökat utbud på morgonen. Under mellantrafiken reduceras utbudet till 30- minuterstrafik.

Linje 409 Slussen – Ektorps centrum
Avgången från Ektorps centrum vardagar ca kl. 07.00 via Lindholmsplan, som idag slutar i Skurustugan, förlängs till Slussen och ersätter en avgång på linje 410 på sträckan Ektorps centrum – Slussen.

Linje 413 Slussen – Talludden
Avgången från Slussen ca kl. 19.10 vardagar dras in pga. lågt resande.

Linje 421 Orminge centrum – Vikingshill
Under sommarperioden på vardagarsmorgnar slås sju avgångar från Vikingshill ihop med avgångar på linje 445 som startar i Orminge centrum och körs som linje 441. Likaså slås på vardagseftermiddagar, under sommarperioden, sju avgångar på linje 445 Slussen - Orminge centrum ihop med avgångar på linje 421 och körs som linje 441. Ändringarna innebär att resenärer slipper bytet i Orminge centrum vilket i sin tur leder till en snabbare resa.

Linje 441 Slussen – Vikingshill
Utbudet utökas med två nya avgångar från Kummelnäs på morgonen.

Linje 442 Slussen – Orminge centrum
Linjen får tre nya avgångar under sommarperioden på vardagseftermiddagarna.

Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen
Linjen får tre nya avgångar under sommarperioden på vardagseftermiddagarna.

Linje 444 Slussen – Västra Orminge
Utbudet ökar så att det alltid är 15-minuterstrafik på helgerna hela året.

Linje 445 Slussen – Insjön
Då utbudet på linje 441 och 445C utökas dras fem avgångar Orminge centrum – Slussen in och en avgång Orminge centrum – Slussen förlängs till att starta vid Sandholmsvägen. Tillsammans med utökning med linjerna 441 och 445C förblir turtätheten på den gemensamma sträckan i princip oförändrad och bättre anpassad till belastningen.

Linje 445C Cityterminalen – Östra Orminge
Trafiken utökas med två nya avgångar på morgonen och två på eftermiddagarna från Cityterminalen. Då resandet minskar betydligt under högsommaren kommer linjen ej att trafikeras denna period.

Linje 446 Medborgarplatsen – Västra Orminge
Trafikförvaltningen minskar utbudet under morgonens och eftermiddagens högtrafik pga. minskad efterfrågan och till förmån till utökningar på linje 446C.

Linje 446C Västra Orminge – Stockholm C
Linjen får ökat utbud på morgonen från 16- till 10-minuterstrafik. Linjen börjar även trafikeras på eftermiddagarna och får 20-minuterstrafik.

Linje 465 Nacka strand – Fisksätra – Nacka strand
Två nya avgångar sätts in på vardagar i slutet av rusningen från Nacka strand.

Linje 471 Slussen – Västra Orminge
Kortturer mot Slussen startar vid Skuru skola istället för Skurustugan. Sträckan Slussen – Skurustugan får högre turtäthet vardagar från 15- till 7,5-minuterstrafik under hela mellantrafiktiden. Sommartid förtätas utbudet under mellantrafiktiden från 15- till 7,5-minuterstrafik på sträckan Slussen – Skurustugan respektive Skurustugan – Slussen. Vidare dras kortturerna in på sträckorna Slussen – Skurustugan på förmiddagar och Skuru skola – Slussen på för- och eftermiddagar.

NORRTÄLJE

Linje 641 Norrtälje – HallstavikLinje 654 Norrtälje – Lohärad – Norrtälje
Ny tur från Norrtälje till Hallstavik ca kl. 07.40. Turen på linje 654 ca kl. 07.40 från Norrtälje station behöver i och med detta inte trafikera delen Lohärads vägskäl -Svanberga skola, då denna övertas av den nya turen på linje 641.

Linje 641 Norrtälje – Hallstavik
Ny tur från Hallstavik ca kl. 12.30 och ny tur från Norrtälje ca kl. 13.30 under sommartidtabellen.

Linje 642 Hallstavik – Herräng – Hallstavik
Linjen får nya turer kvällstid lördag–söndag och helgdag ca kl. 20.55 från Hallstavik och ca kl. 21.15 från Herräng.

Linje 651 Norrtälje busstation – Färsna
Hållplatserna i Färsna trafikeras omvänd ordning mot idag. Idag är ordningen Balders hage och sedan Färsna. Istället kommer det bli Färsna och sedan Balders hage.

Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall
Linje 644 kommer inte att trafikera slingan runt Gamla Bergshamra. Det medför att arbetspendlingen till/från Stockholm snabbas upp med ca 5-6 minuter. Slingan som tas bort kommer fortfarande att trafikeras av 620/620X.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik
Några turer under eftermiddagens högtrafik förlängs till att sluta vid Västertorp under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 18:55 från Sthlm förlängs från Rimbo till Hallstavik. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under sommartidtabellen.

NYNÄSHAMN

Linje 849 Ösmo centrum – Muskö
Linje 849 får två nya avgångar från Hyttan via Guldbodavakten mot Ösmo ca kl. 17.37 och 20.37.

Linje 850 Segersängs station – Grödby
Linje 850 får tre nya avgångar på morgonen för att få till en 30-minuters matartrafik till pendeltåget.

NYKVARN

Linje 778 Nykvarn – Sundsvik
Linje 778 kommer att trafikera en ny hållplats "Rimsjöhöjden" på avgången ca kl. 07.27 måndag – fredag från Sundsvik mot Turingeskolan. Ny hållplats på Rudkällavägen byggs i riktning mot Nykvarns centrum mellan dagens hållplatser Skogslund och Rudkällavägen.

Linje 780 Södertälje C – Nykvarn
Inga turer på linje 780 kommer att trafikera Almnäs.

SALEM

Linje 725 Tumba station – Nytorp
Turtätheten utökas på vardagar mellan Söderby Park och Tumba. Från 15- till 7,5- minutertsrafik mellan kl. 07.00 – 09.00 och i andra riktningen mellan kl. 16.00 och 18.00.

SIGTUNA

PaketlösningLinje 570 Märsta station – SigtunaLinje 572 Märsta station – SigtunaLinje 575 Märsta station – SigtunaLinje 579 Arlanda – Bålsta stationLinje 583 Märsta station – HalmsjönLinje 589 Östra Steninge – Flygskolan
Linje 570 får en genare linjedragning för att skapa en snabbare förbindelse mellan Sigtuna och Märsta station. Detta innebär en förkortad restid mellan Sigtuna busstation och Märsta station med cirka 10 minuter samtidigt som färre hållplatser trafikeras. Linjedragningen mellan Sigtuna busstation och hållplatsen Svalängen ändras till att gå via Uppsalavägen och länsväg 263 istället för via Stora Gatan och Gamla Märstavägen. Vidare dras linjen om via länsväg 263 och Västra Bangatan istället för via Tingvallavägen och Centrumleden.

Linjedragningen för linje 570 innebär således att hållplatserna Harberget, Vibyvägen, Munkholmen, Til, Södertilsvägen, Björkbacka, Sundvedatorp, Ekilla gård södra, Tingvallaskolan, Lyckostigen, Tingvalla, Kyrkostigen, Märstadal och Märsta centrum inte längre kommer trafikeras av linje 570 men samtidigt tillkommer hållplatserna Pilsbo och Märsta Centrum östra för linje 570. Förändringarna på linje 570 innebär att körtiden från Hällsboskolan till Märsta station förkortas från cirka 35 minuter till cirka 24 minuter under rusningstid. Trafiken på de hållplatser som påverkas av den förändrade linjedragningen för linje 570 kommer överföras till linje 575.

Linje 572 dras in och sträckan kommer istället trafikeras av linje 570. Hållplatserna som tillkommer linje 570 är Pilsbo och Märsta Centrum östra.

Linje 575 får förändrad linjedragning där den tar över delar av linjesträckningen av linje 570. Den nya linjedragningen går via Stora Gatan, Märstavägen, Gamla Landsvägen och Tilsvägen. Hållplatserna Haraldsborgsvägen och Nyponvägen kommer inte trafikeras av linje 575, istället tillkommer hållplatserna Harberget, Vibyvägen Munkholmen, Til, Södertilsvägen och Björkbacka. Linje 575 får också förändrad linjedragning mellan hållplatserna Sundvedatorp och Märsta station. Linjedragningen går via Stationsgatan, Tingvallavägen, Centrumleden, Nymärstagatan och Västra bangatan och innebär således att hållplatserna Ekilla gård norra, Monumentvägen, Stationsgatan och Dragonvägen inte kommer trafikeras av linje 575. Istället tillkommer hållplatserna Ekilla gård södra, Tingvallaskolan, Lyckostigen, Tingvalla, Kyrkstigen, Märstadal och Märsta centrum.

Linje 579 tar över delar av linje 583 tidigare sträckning genom flygplatsområdet på Arlanda. Det innebär att linje 579 kommer börja trafikera hållplatserna Cargo city och Brovägen och att fler avgångar trafikerar hållplatserna Styrmansvägen och Halmsjön. 579 får också förändrad körväg via Stationsgatan istället för via Tingvallavägen vilket innebär att 579 slutar trafikera hållplatsen Lyckostigen och istället börjar trafikera hållplatserna Ekilla gård norra, Skogsvägen, Monumentvägen, Dragonvägen och Märsta station. Vidare kommer linje 579 trafikera hållplatserna Nyponvägen och Haraldsborgsvägen istället för hållplatsen Pilsbo. Till sist kommer antalet avgångar ökas så att halvtimmestrafik ska gälla större delar av trafikdygnet mellan Sigtuna busstation eller Märsta station och Arlanda.

Linje 583 får en genare dragning mellan Märsta station och Arlanda vilket innebär att restiden förkortas och antalet hållplatser på linjen minskar men ger en snabbare förbindelse mellan Märsta station och Arlanda flygplats. Linje 583 förändrade linjedragning går via väg 905 och E4 istället för via Cargo cityvägen, Fraktvägen, Gränsgatan, Fredriksbergsvägen och Brovägen. Den nya linjedragningen för linje 583 innebär således att hållplatserna Broby, Måby, Tomta, Cargo City, Gränsgatan och Brovägen inte längre kommer trafikeras av linje 583. Efter Terminal 2 går linje 583 tillbaka till den nya sluthållplatsen Märsta station och blir då en ringlinje.

Linje 589 slutar trafikera Märsta station och ny start- och sluthållplats för linje 589 blir Solurstorget. Syftet är att skapa en snabbare och mer direkt förbindelse mellan Steningehöjden/Valsta och Arlanda flygplats.

SOLLENTUNA

Linje 514 Häggviks handelsplats – Spånga station
Linjens sträckning mellan Häggvik och Sollentuna tas bort och ersätts av linje 522 för att få en bättre punktlighet på linjen. Samtliga turer på linjen kommer också att trafikera nybyggnadsområdet Kista gård, som tidigare bara trafikerats under dagtid på vardagar, vilket innebär att Kista gård får trafik hela trafikdygnet.

Linje 516 Sergels torg – Viby
Linjen kortas av och kör Södra Häggvik/Mossvägen – Sergels torg. Sträckan Norrviken station – Viby övertas av 525. Resenärer från Viby har idag möjlighet att byta till pendeltåg i Norrviken, vilket ger en snabbare resa än med buss 516.

Linje 520X Sollentuna station – Holmboda
Linjen byter linjenummer till 525X, då linjesträckningen är som linje 520 med tillägget via Rudbecksskolan, detta ger en större tydlighet mot resenärer.

Linje 522 Sollentuna station – Klasro industriområde – Sollentuna station
Linjen får förändrad sträckning och kör från Häggvik södra genom nybyggnadsområdet Turebergs Allé till Sollentuna station och får trafik hela trafikdygnet. Sträckan Klasro – Hammarbacken dras in pga. mycket lågt resande, resande hänvisas till Häggviks pendeltågsstation. För nybyggnationsområdet Turebergs allé skapas möjligheten till bättre anslutningar vid Sollentuna station, vilket tidigare inte varit möjligt med linje 514 då denna styrts av anslutningar vid Spånga station.

Linje 525 Sollentuna station – Viby
Linjen tar över 516 trafikuppgift Norrviken – Viby. Den enstaka tur på linjen som går via Sollentuna kyrka kommer att utgå och istället hänvisas resenärer till linje 520. Paketlösning

Linje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhusetLinje 526 Sergels torg – Edsberg
Linje 607 kortas av och trafikerar endast Danderyd – Sollentuna. Sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset förs över till linje 526. Punktligheten förväntas bli bättre då linjen blir uppdelad och inte lika störningskänslig

Linje 526 dras in på sträckan Edsberg – Sollentuna, trafiken på sträckan förs över till linje 607, även delen mot Sergels torg dras in. Istället tar linjen över nuvarande linje 607 trafikuppdrag på sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset. Linjen får trafik hela trafikdygnet. För att underlätta för de skolungdomar som använt linjen mellan de norra och södra delarna av Sollentuna förlängs enstaka turer på linje 526 till och från Rudbecksskolan, anpassat till skolans start- och sluttider.

Linje 527 Sollentuna station – Fornboda
Linjen får ny linjesträckning och kommer endast trafikera sträckan Sollentuna stationSmedstorp. Hållplatserna Hagalund norra och Fornboda trafikeras av 684, i och med förändringen för 684 får nämnda hållplatser en jämnare trafikering för och snabbare koppling i kommuncentrum.

Linje 528 Sollentuna station – Helenelund station
Linjen får en ny på- och avstigningshållplats på Åkervägen. I dagsläget har linje 528 startoch sluthållplats Helenelunds station, samma hållplats som linje 523 och linje 178 använder. Genom att angöra Åkervägen minskar risken med framkomlighetsproblem då man inte behöver vända i den enkelfiliga slinga som används i dagsläget. Hållplats Snickarevägen trafikeras då enbart i riktning Helenelund.

Linje 599 Stockholm C – Brunnby vik
Linjen föreslås ändra körväg inom Upplands Väsby. I stället för att köra raka spåret via Vilundaparken körs linjen via Väsby centrum och hållplats Centrumvägen. Anledningen är att det bor många längs med sträckan till Väsby centrum och Väsby station, medan hållplats Vilundaparken ligger längre ifrån bebyggelsen. Fler resenärer får kortare väg hem från bussen genom den nya sträckan medan resenärer mot Brunnby Vik får något längre resväg.

SOLNA

Linje 57 Sofia – Karolinska sjukhusetLinje 67 Frösundavik – SkansenLinje 72 Frihamnen – Odenplan
Stora arbeten på och omkring Solnavägen kommer flera år framåt att störa framkomligheten. För att minska störningskänsligheten genomförs en ny trafiklösning. Linje 67 får ändrad sträckning och går sträckan Blockhusudden – Odenplan. Norr om Odenplan förs trafikuppgifterna över till linje 57 och 72. Linje 57 får ändrad sträckning och går från Hötorget hela Sveavägen – Uppsalavägen – Frösundaleden – Kolonnvägen – Gustav III:s boulevard och fram till Frösundavik. Linje 72 får ändrad sträckning och förlängs att gå Frihamnen – Odenplan – Karolinska sjukhuset via Tomtebodavägen.

PaketlösningNy Linje 129 Solna centrum – BrommaplanLinje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan
För att förbättra punktlighet och pålitlighet får linje 509 ny linjesträckning och trafikerar sträckan Danderyds sjukhus – Solna centrum.

Ny linje 129 tar över linje 509 trafikeringsuppgift mellan Solna centrum – Brommaplan.

PaketlösningLinje 607 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhusetLinje 526 Sergels torg – Edsberg
Linje 607 kortas av och trafikerar endast Danderyd – Sollentuna. Sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset förs över till linje 526. Punktligheten förväntas bli bättre då linjen blir uppdelad och inte lika störningskänslig.

Linje 526 dras in på sträckan Edsberg – Sollentuna, trafiken på sträckan förs över till linje 607, även delen mot Sergels torg dras in. Istället tar linjen över nuvarande linje 607 trafikuppdrag på sträckan Sollentuna – Karolinska sjukhuset. Linjen får trafik hela trafikdygnet. För att underlätta för de skolungdomar som använt linjen mellan de norra och södra delarna av Sollentuna förlängs enstaka turer på linje 526 till och från Rudbecksskolan, anpassat till skolans start- och sluttider.

SUNDBYBERG

PaketlösningNy Linje 129 Solna C – BrommaplanLinje 509 Danderyds sjukhus – Brommaplan
För att förbättra punktlighet och pålitlighet får linje 509 ny linjesträckning och trafikerar sträckan Danderyds sjukhus – Solna centrum.

Ny linje 129 tar över linje 509 trafikeringsuppgift mellan Solna centrum – Brommaplan.

SÖDERTÄLJE

Linje 749 Liljeholmen – Södertälje centrum
Nya avgångar på linje 749 under rusningstid, fyra avgångar per riktning.

Linje 756 Köpmangatan – Östertälje station (–Gärtuna)
Linje 761 Gärtuna – Ritorp
Linje 761 kommer att trafikera endast sträckan Ritorp-Östertälje. I dagsläget trafikerar linjen sträckan Ritorp-Gärtuna. Linje 756 får fler avgångar på vardagar mellan ÖstertäljeGärtuna för att kompensera att linje 761 blir avkortad. Linje 756 får i högtrafik 15- minuterstrafik på sträckan Östertälje-Gärtuna och 30-minuterstrafik på sträckan Köpmangatan-Gärtuna.

Linje 754 Geneta – PershagenLinje 754X Geneta – Södertälje centrum
Kortturerna på linje 754 på eftermiddagar från Södertälje C till Klockarvägen omvandlas till linje 754X som medför snabbare resor Södertälje centrum - Geneta/Ronna.

Utbudet på 754X förlängs med en timme vilket gör att 7,5-minuterstrafiken kommer att upprätthållas till strax efter 10 på förmiddagen på sträckan Geneta-Södertälje centrum.

Linje 756 Köpmangatan – Östertälje station (–Gärtuna)
Linjen kommer att förlängas till Astrabacken. Samtliga turer som idag vänder vid Köpmangatan förlängs till/från Astrabacken.

Linje 780 Södertälje C – Nykvarn
Inga turer på linje 780 kommer att trafikera Almnäs.

Linje 758 Östertälje station – Fornhöjden – Moraberg – Södertälje centrum – Bårstabergen – Geneta
Linje 758 kommer att få utökad turtäthet från var 30:e minut till var 15:e minut på delen Södertälje centrum – Östertälje och omvänt mellan kl 10.00–16.00 på lördagar.

Linje 778 Nykvarn – Sundsvik
Linje 778 kommer att trafikera en ny hållplats "Rimsjöhöjden" på avgången ca kl 07.27 måndag – fredag från Sundsvik mot Turingeskolan. Ny hållplats på Rudkällavägen byggs i riktning mot Nykvarns centrum mellan dagens hållplatser Skogslund och Rudkällavägen.

TYRESÖ

Ny Linje 803 Tyresö – Älvsjö – Telefonplan
Ny tvärgående linje från Tyresö centrum till Telefonplan (Via Älvsjö). Huvudsyftet med den nya linjen blir att avlasta Gullmarsplan i samband med kommande utmaningar i terminalkapaciteten och erbjuda en ny snabb tvärgående koppling från Tyresö till pendeltåget i Älvsjö och tunnelbanan i Telefonplan. Linjen kommer att trafikera under rusningstider.

Linje 817 Tyresö kyrka - Raksta
Linje 817 trafikeras även under mellantrafiktid måndag-fredag

Linje 892 (Stockholm C –) Gullmarsplan – Jordbro station
Linjen kommer inte att trafikera till/från hållplats Söderbyleden. De resenärer som idag använder hållplats Söderbyleden hänvisas till alternativa hållplatser Klockarleden eller Brandbergen C.

TÄBY

Ny tvärgående linje 612 Kista C- Danderyds sjukhus
Linjen kommer gå mellan Danderyds sjukhus och Kista centrum via Arninge/Ullna strand. Den ska fungera både som en tvärförbindelse mellan Täby och Kista och som en snabbare förbindelse mellan arbetsplatser och nybyggda bostäder i Arninge/Ullna strand och Danderyds sjukhus. Linjen kommer gå i rusningstid dvs. mellan 5.30-9.00 och 15.00-18.30 och turtätheten planeras till halvtimmestrafik.

Linje 684 Täby centrum-Upplands Väsby station
Linjen snabbas upp och går inte via Bredden (f.d. Infra city) för att förbättra kopplingen på tvären mellan Norrort – Arlanda/Uppsala. Linjen kommer vardagar trafikeras med 30- minuterstrafik, under lördag och söndag trafikeras linjen med 60-minuterstrafik.

UPPLANDS BRO

Linje 558 Kungsängens station – Håtuna kyrka
I det fall att den nya tunneln under E18 är klar kommer linje 558 att få ny körväg via Norrboda. Linjen kommer att trafikera genom Norrboda varje tur och kommer fortsatt gå via Brunna industriområde.

UPPLANDS VÄSBY

Linje 527 Sollentuna station – Fornboda
Linjen får ny linjesträckning och trafikerar endast sträckan Sollentuna station – Smedstorp. Hållplatserna Hagalund norra och Fornboda trafikeras av 684, förändringen för 684 innebär en jämnare trafikering för nämnda hållplatser och bättre koppling till kommuncentrum.

Linje 531 Upplands Väsby station – Brunnby – Vik(– Bergby)Linje 533 Upplands Väsby station – Rotebro station
Trafikförvaltningen ser över belastningen på linjerna 531 och 533, förstärker trafiken vissa tider när belastningen är som högst. Linje 599 Stockholm C – Brunnby vik Linjen får ändrad körväg i Upplands Väsby. I stället för att köra via Vilundaparken körs linjen via Väsby centrum och hållplats Centrumvägen. Anledningen är att det bor många längs med sträckan till Väsby centrum och Väsby station, medan hållplats Vilundaparken ligger längre ifrån bebyggelsen.

Linje 684 Täby centrum – Upplands Väsby station
Linjen snabbas upp och går inte via Bredden (fd Infra city) för att förbättra kopplingen på tvären mellan Norrort – Arlanda/Uppsala. Linjen kommer vardagar trafikeras med 30- minuterstrafik, under lördag och söndag trafikeras linjen med 60-minuterstrafik.

VALLENTUNA

Linje 608 Humlegården – Norrgården
Linjen förlängs till hållplats Rosengården som får utökad hållplatskapacitet under 2019.

Linje 639 Stockholm – Hallstavik
Några turer under eftermiddagens högtrafik förlängs till att sluta vid Västertorp under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 18:55 från Sthlm förlängs från Rimbo till Hallstavik. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under normaltidtabellen. Avgångarna kl. 17:45 och 22:55 från Rimbo förlängs till att starta i Hallstavik kl. 16:53 respektive 22:03. Avgången kl. 00:20 från Söderhall förlängs från Rimbo till Hallstavik under sommartidtabellen.

Linje 644 Mora vägskäl – Söderhall
Linjen kommer inte att trafikera slingan runt G:a Bergshamra. Arbetspendlingen till/från Stockholm snabbas upp med ca 5-6 minuter. Slingan som tas bort kommer fortfarande att trafikeras av 620/620X.

VAXHOLM

Linje 689 Höganäs - Östra Tynningö
Tre dubbelturer Norra Tynningö – Östra Tynningö ersätts av två dubbelturer via vägfärjan Norra Tynningö – Östra Tynningö – Skeviksvägen – Gustavsbergs centrum, en på förmiddagen och en tidig eftermiddag.

VÄRMDÖ

Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet
Två nya avgångar införs på eftermiddagen från Medborgarplatsen.

Linje 428 Gustavsbergs centrum – Björkviks bryggaLinje 429 Gustavsbergs centrum – IdalensLinje 430 Gustavsbergs centrum – Eknäs bryggaLinje 467 Gustavsbergs centrum – Brunn
Linje 428-430 och 467 flyttas bort från Godenius väg och den smalaste delen av Odelbergs väg för att istället gå via Båtvägen och Rättarvägen. De når då Vårdcentralens ordinarie hållplatsläge, och den tillfälliga hållplatsen kan tas bort. En ny hållplats på Båtvägen i höjd med Rättarevägen inrättas. Hållplatserna Öhmans väg och Farsta slott trafikeras därmed ej. Resande mellan Farsta slott och Gustavsbergs centrum hänvisas till linje 468 eller linje 423.

Linje 433 Slussen – Djurö
Förstärkningsturen från Byns gård vardagseftermiddagar till Stavsnäs förlängs till Slussen. Samtliga kortturer på vardagseftermiddagar från Stavsnäs till Djuröbron dras in. Bytesresenärerna, ungefär tre resenärer om dagen, hänvisas till avgång mot Slussen ca 10 minuter tidigare.

Linje 435 Slussen – Hemmesta vägskäl
Den under sommaren enda avgången på morgonen med linje 435 körs istället som 435C.

Linje 435C Stockholm C – Hemmesta vägskäl
Fem nya avgångar införs på morgonen under sommarperioden.

Linje 438 Slussen – Boda brygga – Kalvsviks brygga
Tre av fem avgångar mot Boda på söndagar trafikeras ej via Kalvsvik. Resande till Kalvsik medföljer bussen via Boda och kliver av på inväg mot Slussen istället.

Linje 439 Slussen – Stenslätten
Lördag och söndag trafikeras Vreta gård endast i riktning mot Kolvik/ Slussen. Resande från Slussen/Kolvik till Vreta gård medföljer bussen via Stenslätten istället.

Linje 468 Gustavsbergs C – Hålludden
Linjesträckningen görs om för att angöra Värmdö marknad och går Idrottsvägen – Gustavsbergs allé – Leveransvägen där den angör samtliga hållplatser utmed linjesträckningen. Därmed trafikerar linjen ej hållplats Farsta slottshage. Resande där hänvisas till hållplats Öhmans väg. Två nya avgångar från Gustavsberg centrum på morgonen tidigarelägger trafikstarten. De befintliga avgångarna senareläggs med ca en halvtimme, så att linjen fortfarande trafikeras en gång per timme, och med sista avgång ca en halvtimme senare än i innevarande tidtabell.

Linje 474 Slussen – Hemmesta vägskäl
Två nya avgångar införs Mölnvik – Slussen på vardagsmorgnar.

Linje 480C Stockholm C – Mölnvik
Två nya avgångar på eftermiddagen införs.

Linje 689 Höganäs - Östra Tynningö
Tre dubbelturer Norra Tynningö – Östra Tynningö ersätts av två dubbelturer via vägfärjan Norra Tynningö – Östra Tynningö – Skeviksvägen – Gustavsbergs centrum, en på förmiddagen och en tidig eftermiddag.

Visa merVisa mindre

TIDTABELLERNA

Vintertidtabellen börjar den 15 december 2019
Sommartidtabellen gäller den 19 juni till 16 augusti 2020

För skärgårdstrafiken gäller följande datum:
Vintertidtabell 16 december 2019 – 8 april 2020
Vårtidtabell 9 april 2020 - 18 juni 2020
Sommartidtabell 19 juni 2020 – 16 augusti 2020
Hösttidtabell 17 augusti 2020 – 13 december 2020