Högt blodtryck är den allra vanligaste diagnosen på vårdcentralen. Foto: Sara Holmgren

Lista: Det här söker stockholmarna vård för

Högt blodtryck, smärta och luftvägsinfektioner toppar listan över vad vi söker vård för, visar rapport.

  • Publicerad 04:55, 7 jun 2018

De vanligaste diagnoserna som ställs när vi stockholmare söker vård är högt blodtryck, smärta och luftvägsinfektion. Vi går också ofta till doktorn för observation eller utredning.

Det visar en rapport som landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning har gjort, Tillgänglighet i primärvården. Den analyserar hur många som faktiskt får tid hos husläkare/vårdcentral inom vårdgarantin, och hur medborgarna uppfattar tillgängligheten till vård.

Enligt den nationella vårdgarantin ska man få läkartid inom sju dagar efter medicinsk bedömning. Stockholms läns landsting har infört en utökad vårdgaranti: Patienten ska få telefonkontakt samma dag, och de som behöver träffa läkare ska få det inom fem dagar.

Väntetider upplevs som orimliga

Men medan siffrorna säger att allt fler får komma till doktorn i tid, tycker befolkningen att de får vänta.

”Andelen patienter som får nybesök inom vårdgarantins gräns på fem dagar ökar över tid, medan en allt lägre andel av befolkningen instämmer i påståendet att väntetiderna till besök på vårdcentralen är rimliga. Skillnaderna kan bero på att fem dagars tillgänglighet för nybesök till läkare är ett begränsat mått som prioriterats sedan länge, kanske på bekostad av annan tillgänglighet” konstateras det i rapporten.

Underlaget för patientenkäten anses också vara väl litet för varje vårdcentral.

Men när det gäller vilka sjukdomar som patienterna söker för är siffrorna entydiga. Det är högt blodtryck som toppar listan, både på vårdcentralerna och inom vården i stort. Även infektioner i övre luftvägarna är en vanlig diagnos.

Viktigt för äldre

Äldre personer har ofta flera diagnoser samtidigt, en fjärdedel av alla 80-plussare har fem eller flera diagnoser.

För dem är ”tillgängligheten till sin husläkare ofta helt central. Det krävs en läkare som känner patienten och har satt sig in i den aktuella problematiken för att kunna bedöma nya och gamla problem, säkerställa en korrekt läkemedelsbehandling” står det i rapporten.

En husläkare på heltid bedöms kunna ansvara för 1 300-1 700 individer, men i praktiken har de ofta över 2 000 patienter. En lösning tros vara att fler patienter tas omhand av sköterskor och andra på vårdcentralen, eller att allt fler använder sig av digitala tjänster.

Fakta

Det här söker vi vård för

Hypertoni (högt blodtryck)

Observation/utredning

Smärta

Luftvägsinfektion

Ryggvärk

Buksmärtor

Ångesttillstånd

Undersökning barn

Diabetes

Ledvärk

Källa: SLL
Visa merVisa mindre